Категорія - Професіонали |  Галузь - Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів
Інструкція для посади "Провідний хімік", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією I категорії не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: технологію виробництва продукції медичного призначення; лабораторне обладнання, прилади і правила їх експлуатації; Державну фармакопею України; стандарти, технічні вимоги, положення, інструкції та інші керівні матеріали щодо виробництва та контролю готової продукції; вітчизняні і зарубіжні науково-технічні досягнення і передовий досвід у галузі виробництва і контролю аналогічної продукції; економіку, організацію виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес виробництва медикаментів, вітамінів та інших медичних препаратів і матеріалів. Бере участь у розробленні і впровадженні у виробництво нових лікарських форм. Розробляє нові і вдосконалює чинні технологічні регламенти виробництва продукції медичного призначення, методики проведення аналізів, робочі інструкції з охорони праці і техніки безпеки. Здійснює контроль зразків сировини, матеріалів, напівфабрикатів і готової продукції. Проводить роботу щодо забезпечення зниження браку, збільшення виходу і поліпшення якості продукції медичного призначення, з впровадження більш ефективних і економічно більш вигідних видів сировини і матеріалів. Складає матеріальні баланси по витратах компонентів на виробництво одиниці (в прийнятому вимірі) продукції. Систематично вивчає вітчизняні і зарубіжні науково-технічні досягнення і передовий досвід у галузі виробництва і контролю аналогічної продукції.