Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів
Інструкція для посади "Контролер продукції медичного призначення 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією контролера продукції медичного призначення 3 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: чинні інструкції щодо контролю якості в технологічному процесі виробництва різних видів продукції медичного призначення; вимоги НТД до напівпродуктів; види дефектів продукції і упакування, які підлягають відбракуванню; способи і прийоми контролю; правила дотримання особистої гігієни персоналу під час роботи в стерильних приміщеннях; застосування і використання антисептиків (спирт, перекис водню, формалін тощо); правила підготовки допоміжних матеріалів під час відбирання продукції.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Контролює якість напівпродуктів на міжопераційному контролі шляхом відбирання проб для аналізу в стерильних умовах, контролює дотримання особистої гігієни персоналу, який працює в стерильних приміщеннях. Користується бактерицидними лампами, готує і використовує антисептики, які застосовуються для оброблення стерильних приміщень. Контролює допоміжні матеріали, які використовуються при відбиранні проб для аналізу, контролює технологічну документацію при відбиранні напівпродуктів для аналізу. Оцінює якість продукції зовнішнім оглядом, у разі виявлення дефектів відхиляє продукцію від прийняття. Оформлює необхідну супровідну документацію. Контролює та веде облік забракованої продукції. Здійснює контроль за дотриманням правил упакування і зберігання продукції постадійно, дотримується санітарного стану на виробничих дільницях.