* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів
Інструкція для посади "Апаратник виробництва бактерійних препаратів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника виробництва бактерійних препаратів 4 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес виробництва анатоксинів, вакцин і сироваток; способи регулювання процесу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів; будову обладнання, яке застосовується; правила користування контрольно-вимірювальними приладами, засобами автоматики; фізико-хімічні і бактеріологічні властивості сировини, напівпродуктів, готової продукції і вимоги до них; умови стерильної роботи; правила роботи з живими патогенними культурами; прийоми відбирання проб.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес отримання анатоксичних сироваток: самостійно проводить посів культур (правцевої, дифтерійної, ботулінічної, газової гангрени, сибірської виразки, бруцельозу та інших складних у культивуванні), культивує, сепарує, фільтрує, очищає, концентрує тощо. Регулює процес за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів. Налагоджує, регулює і обслуговує арматуру, комунікації, контрольно-вимірювальні прилади, засоби автоматики і обладнання на виробничій дільниці. Перевіряє комунікації і обладнання на герметичність. Стерильно відбирає проби. Обліковує витрати сировини і напівпродуктів. Веде записи у виробничому журналі. Готує обладнання до ремонту, приймає з ремонту. Координує роботу апаратників нижчої кваліфікації.