Категорія - Фахівці |  Галузь - Соціальні послуги
Інструкція для посади "Черговий з режиму I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією чергового з режиму (у спеціальних та спеціалізованих закладах, центрах, школах, училищах, притулках тощо) - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство України "Про освіту", "Соціальний захист"; Конвенцію про права дитини; керівні нормативно-правові документи з питань навчання та виховання; Типове положення про центр соціальної реабілітації; дисципліни психолого-педагогічного циклу; індивідуальні характеристики учнів, вікову психологію та фізіологію підопічних; форми, методи виховної роботи; цілі, принципи, організацію процесу соціальної реабілітації.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує дотримання режиму та правил внутрішнього розпорядку в закладі. Несе відповідальність за життя і безпеку підопічних. Бере участь разом з вихователем, психологом, педагогом соціальним та з керівником установи або його заступником в адресних відвідуваннях батьків, опікунів. Надає в разі потреби первинну соціально-психологічну допомогу підопічним. Бере участь разом з іншими педагогічними працівниками у розшукуванні дітей, що зникли. Своєчасно доповідає директору закладу про порушення режиму та правил внутрішнього розпорядку, повідомляє про втечу підопічних відповідним органам правопорядку. З'ясовує обставини втечі підопічних. Веде журнали обліку неповнолітніх дітей та іншу внутрішню документацію (акти про приймання або передачу неповнолітніх) під час свого чергування. Отримує пояснювальні записки від неповнолітніх дітей та вихователів. Бере участь у педагогічних радах та педагогічній роботі з дітьми. Стверджує настановами та особистим прикладом повагу до принципів загальнолюдської моралі. Додержується педагогічної етики, поважає гідність дитини, захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя. Організовує дозвілля та відпочинок дітей під час свого чергування. Несе відповідальність за схоронність майна, будівель, підсобного господарства. Супроводжує підопічних до лікувальних установ. Стежить за дотриманням правил протипожежної безпеки.