* *

 Категорія - Фахівці |  Галузь - Соціальні послуги
Інструкція для посади "Вихователь I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією вихователя II категорії - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: Закон України "Про освіту"; Конвенцію про права дитини; інші законодавчі й нормативно-правові акти та документи з питань навчання і виховання; дисципліни психолого-педагогічного циклу, зокрема педагогіку, психологію, вікову фізіологію, методики виховної роботи; програмно-методичні матеріали й документи щодо змісту та організації навчально-виховного процесу; індивідуальні характеристики вихованців, питання формування дитячих, підліткових колективів і керівництва ними, соціальні, культурні та інші умови виховання, нормативне забезпечення виховної роботи; основні напрями та перспективи розвитку освіти; державну мову.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Планує, організовує, проводить виховну, позаурочну навчальну роботу з вихованцями. Сприяє становленню їх як особистостей, створює умови для розвитку їх здібностей, обдаровань, талантів та участі в художній, технічній, фізкультурно-спортивній, суспільне корисній діяльності, професійній орієнтації, соціальній адаптації. Працює в тісному контакті з педагогами, батьками. Контролює дотримання вихованцями вимог статуту установи (освітньої, реабілітаційної тощо) підготовку до навчальних занять. Стверджує настановами та особистим прикладом повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, гуманізму, доброти, працелюбства, інших доброчинностей. Виховує повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України. Готує вихованців до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди. Додержується педагогічної етики, поважає гідність вихованців, учнів, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам та проявам асоціальної поведінки, пропагує здоровий спосіб життя. Використовує в роботі кращі надбання, передовий досвід, розробки в галузі вітчизняної та світової педагогіки. Стежить за забезпеченням здорових, безпечних умов виховання, навчання, праці, проживання, відпочинку. Постійно вдосконалює свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру. Ефективно застосовує професійні знання в практичній педагогічній діяльності.