Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Оператор установок для нанесення покриттів у вакуумі 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора установок для нанесення покриттів у вакуумі 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову устаткування, електричну і вакуумну схеми установок, які обслуговує; правила установлення технологічних параметрів для оброблення інструменту, деталей, виробів, які виготовлені з твердих сплавів, тугоплавких матеріалів та швидкорізальних сталей; правила налагодження і перевірки на герметичність вакуумної установки; принцип роботи контрольно-вимірювальних приладів; правила налагодження плазмотрона; основи вакуумної техніки і вакуумної гігієни; правила комплектування виробів за кресленнями; основні вимоги до різальної поверхні інструменту, деталей і виробів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес нанесення зносостійких, декоративних і захисних покриттів з нітридів, боридів, карбідів і інших матеріалів методом іонного напилення на інструмент, деталі, вироби, які виготовлені з твердих сплавів, тугоплавких матеріалів і швидкорізальних сталей, у вакуумних установках з пульта керування. Комплектує інструмент, деталі, вироби за кресленнями та завантажує їх в установку. Перевіряє на герметичність вакуумну установку. Закріплює інструмент, деталі і вироби в оснастці. Готує технологічні розчини. Визначає дефекти покриття відповідно до діючих інструкцій. Бере участь в ремонті допоміжного і основного устаткування.