Категорія - Професіонали |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Інженер з експлуатації гідротехнічних споруд атомної електростанції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з експлуатації гідротехнічних споруд атомної електростанції; техніко-експлуатаційні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими роботи устаткування гідротехнічних споруд; правила його технічної експлуатації, системи ремонту і технологію ремонтних робіт; основні технологічні процеси виробництва електроенергії на атомній електростанції; порядок складання заявок на устаткування, матеріали, запасні частини; правила з охорони водних ресурсів і навколишнього середовища; основи економіки, організації праці, виробництва й управління; досвід передових вітчизняних і зарубіжних підприємств у галузі експлуатації гідротехнічних споруд і підводно-технічних робіт; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує надійну, економічну і безпечну експлуатацію гідротехнічних споруд атомної електростанції та їх устаткування; здійснює нагляд за їх станом і своєчасно виявляє несправності, аварійні ситуації для вживання заходів з їх усунення відповідно до правил технічної експлуатації, інструкцій і інших чинних законодавчих, нормативних, міжгалузевих і галузевих документів України. Бере участь у складанні комплексних графіків спостережень за гідротехнічними спорудами і забезпечує їх виконання; розробляє виробничі інструкції з експлуатації устаткування і здійснює контроль за їх виконанням; розробляє заходи для підвищення надійності, економічності устаткування, модернізації, реконструкції, впровадження нової техніки і технологій. Здійснює контроль за виконанням персоналом вимог правил технічної експлуатації устаткування, систем водопостачання, правил пожежної безпеки та інших нормативно-технічних документів у галузі експлуатаційної діяльності. Проводить перевірку знань у оперативного персоналу, а також проведення інструктажів. Складає дефектні відомості на ремонт гідротехнічних споруд атомних електростанцій, бере участь у розробленні заявок на матеріали, прилади, устаткування, захисні засоби. Бере участь у складанні, ремонті і монтажу відповідного устаткування, споруд; контролює дотримання норм скидів шкідливих речовин у відкриті водоймища, організовує безпечне зберігання, транспортування, застосування і знешкодження шкідливих речовин; вживає необхідних заходів щодо ліквідації виявлених порушень у процесі експлуатації устаткування гідротехнічних споруд та в організації роботи з персоналом; бере участь у роботі комісій з розслідування аварій і відмов у роботі устаткування гідротехнічних споруд, веде облік аварій і відмов у роботі устаткування; забезпечує виконання заходів щодо недопущення забруднення навколишнього середовища; сприяє впровадженню передових методів і прийомів праці в процесі експлуатації гідротехнічних споруд атомної електростанції, бере участь в організації підвищення кваліфікації персоналу; веде оперативну документацію.