Категорія - Фахівці |  Галузь - Діяльність у галузі драматичного мистецтва та інша розважальна діяльність
Інструкція для посади "Клоун вищої категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 84. Діяльність у галузі драматичного мистецтва та інша розважальна діяльність", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 04.02.2000 N 32. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією клоуна, коміка циркового (артиста цирку жанру "Килимні") I категорії не менше 5 років. Володіє всебічною професійною підготовкою, яка дає можливість на високому художньому рівні виконувати (пародіювати) складні трюки більшості жанрів циркового мистецтва. Артист, видатний за своєю виконавською майстерністю, який отримав загальне визнання, створив особистий яскравий оригінальний художній образ "килимного".

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство в галузі культури і мистецтва; положення про умови праці працівників цирку; основи акторської майстерності; історію і шляхи розвитку жанру; циркову термінологію; прийоми буфонади, ексцентрики, гротеску, пародії; основи хореографії, ритміки, гриму, техніки мови, сценічного руху, музичної грамоти; способи страхування та підтримки; методику тренерської роботи; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, а артист цього жанру, який працює у колективі "Цирк на льоду", додатково повинен знати специфіку льодового манежу; термінологію фігурного катання; технологію підготовки черевиків та ковзанів для фігурного катання до роботи; специфічні вимоги безпечної роботи на льоду.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує сатиричні, комічні репризи та клоунади в оригінальній манері; парадує більшість жанрів циркового мистецтва; виступає в паузах між окремими номерами програми, постійно працює над підвищенням виконавської майстерності та створенням нового репертуару. Бере участь у тематичних програмах, масових клоунадах, антре, інтермедіях, парадах-прологах, в сольних та масових сценах, кавалькадах, незалежно від того, пов`язано це з гримуванням або переодяганням, під час введення в номер комічного елементу - бере участь в обігруванні номера. Постійно працює над підвищенням виконавської майстерності та створенням нового репертуару. Подає на вимогу директора цирку, інспектора манежу творчий паспорт, репертуарний лист для контролю за репертуаром, що виконується. Дотримує вимог охорони праці свого номера. Артист колективу "Цирк на льоду" добре володіє фігурним катанням, вміє поєднувати роботу в жанрі "килимний" з фігурним катанням, щоденно відпрацьовує трюкову частину свого номера без ковзанів, а потім на ковзанах на льоду.