Категорія - Професіонали |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Провідний інженер з передпольотного інформаційного обслуговування", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з передпольотного інформаційного обслуговування I категорії - не менше 2 років. Володіння англійською мовою.

Знає та застосовує у діяльності: Повітряний кодекс України; Положення про використання повітряного простору України; стандарти і рекомендовану практику ІКАО (Додаток 15, DOC 8126-AN/872); нормативно-правові документи державного департаменту авіаційного транспорту; Статут державного підприємства з обслуговування повітряного руху "Украерорух"; положення про служби аеронавігаційної інформації державного підприємства з обслуговування повітряного руху "Украерорух"; положення про відділ передпольотного інформаційного обслуговування в аеропорту; повідомлення, опубліковані в документах аеронавігаційної інформації, ІВП у районі аеродрому; правила експлуатації персонального комп'ютера.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує вимоги керівних, нормативних та правових документів; координує автоматизовані робочі місця диспетчерів взаємодії пунктів передпольотного інформаційного обслуговування та збору донесень. Контролює своєчасне внесення змін у документи аеронавігаційної інформації. Виконує розпорядження та вказівки начальника відділу. Забезпечує взаємодію з іншими відділами, підрозділами підприємства та організаціями з питань, що стосуються діяльності відділу та служби аеронавігаційної інформації в цілому в межах своєї компетенції. Дбає про зміцнення трудової та технологічної дисципліни. Дотримується стандартів та рекомендованої практики ІКАО і національного законодавства під час підготовки аеронавігаційної інформації і здійснення інформаційного аеронавігаційного обслуговування. Проводить заходи, спрямовані на автоматизацію процесів передпольотного інформаційного обслуговування. Допомагає начальнику відділу в підготовці та прийнятті заліків під час переходу до весняно-літньої та осінньо-зимової навігацій.