Категорія - Професіонали |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Інженер з передпольотного інформаційного обслуговування в аеропорту I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з передпольотного інформаційного обслуговування в аеропорту II категорії - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: Повітряний кодекс України; Положення про використання повітряного простору України; стандарти і рекомендовану практику ІКАО (Додаток 15, DOC 8126-AN/872); нормативно-правові документи Державного департаменту авіаційного транспорту; Статут Украероруху, положення про службу аеронавігаційної інформації Украероруху; Положення про відділ передпольотного інформаційного обслуговування в аеропорту; повідомлення, опубліковані в документах аеронавігаційної інформації, інструкції з виконання польотів в районі аеродрому.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Бере участь у плануванні роботи відділу на рік, місяць та розробці концепцій, перспективних планів розвитку відділу. Організовує та забезпечує роботу з виконання задач та функцій відділу згідно з Положенням про відділ. Виконує розпорядження та вказівки начальника відділу. Забезпечує взаємодію з іншими відділами, підрозділами підприємства та організаціями з питань, що стосуються діяльності відділу та служби аеронавігаційної інформації в цілому в межах своєї компетенції. Дбає про зміцнення трудової та технологічної дисципліни. Дотримується стандартів та рекомендованої практики ІКАО і національного законодавства під час підготовки аеронавігаційної інформації і здійснення інформаційного аеронавігаційного обслуговування. Допомагає начальнику відділу у підготовці та прийнятті заліків під час переходу до весняно-літньої та осінньо-зимової навігацій.