Категорія - Фахівці |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Старший інженер-інспектор з контролю за використанням палива", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією інженера-інспектора з контролю за використанням палива: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: Повітряний кодекс України, накази, вказівки, інструкції та інші нормативно-розпорядчі документи галузі, що регламентують діяльність служби; структурну схему об'єкта та взаємодію її ланок; планування і організацію постачання підприємств цивільної авіації авіаційних паливно-мастильними матеріалами; облік і звітність руху авіаційних паливно-мастильних матеріалів; контроль якості авіаційних паливно-мастильних матеріалів; відновлення якості, організація метрологічного забезпечення технологічних процесів, планування термінів перевірки обладнання, засобів вимірювання; проектування, будівництво і реконструкцію об'єктів авіапаливозабезпечення, розробку технічних засобів і засобів заправки повітряних суден; технічну експлуатацію і ремонт технологічного обладнання; механізацію і автоматизацію технологічних процесів у процесі приймання, зберігання, видавання і заправлення паливно-мастильних матеріалів у повітряних суднах; охорону навколишнього середовища і пожежну безпеку; основи трудового законодавства; планування і організацію постачання підприємств цивільної авіації паливно-мастильними матеріалами; облік і звітність руху паливно-мастильних матеріалів; контроль якості паливно-мастильних матеріалів; відновлення якості, організацію метрологічного забезпечення технологічних процесів, планування термінів перевірки приладів, засобів вимірювання; проектування, будівництво і реконструкцію об'єктів авіапаливозабезпечення, розроблення технічних засобів і засобів заправлення повітряних суден; технічну експлуатацію і ремонт технологічного обладнання; механізацію і автоматизацію технологічних процесів в процесі приймання, зберігання, видавання і заправлення паливно-мастильних матеріалів у повітряних суднах.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Планує і організовує забезпечення авіаційними паливно-мастильними матеріалами і спеціальними рідинами підприємство цивільної авіації. Забезпечує безпеку і регулярність польотів шляхом виконання вимог державних стандартів і нормативних документів з проведення лабораторного і аеродромного контролю якості під час приймання, зберігання, видавання паливно-мастильних матеріалів, їх очищення, дозування ПВК-рідини і заправки повітряного судна. Контролює відновлення якості паливно-мастильних матеріалів шляхом відстою, фільтрації, сепарації, осушення, змішування з продуктом тієї ж марки. Організовує зберігання, збирання і здавання відпрацьованих нафтопродуктів. Контролює здійснення метрологічного забезпечення в службі паливно-мастильних матеріалів. Організовує розробку та упроваджує нові технологічні процеси і обладнання. Планує будування і реконструкцію об'єктів служби паливно-мастильних матеріалів з метою покращення їх техніко-економічних, екологічних та інших показників. Контролює високий рівень хіммотологічної надійності паливних, оливних, гідравлічних систем повітряних суден. Бере участь у роботі спеціалістів науково-дослідних інститутів цивільної авіації в проведенні робіт з дослідження та випробування паливно-мастильних матеріалів і обладнання. Аналізує порушення працездатності паливних, оливних, гідравлічних систем повітряних суден, проводить пошук причин відмовлень, вживає заходів до їх усунення і запобігання. Проводить роботу з пошуку шляхів економії паливно-мастильних матеріалів, енергетичних, матеріальних, трудових ресурсів. Контролює ведення обліку і звітності з виробничої діяльності. Розраховує основні техніко-економічні показники роботи служби паливно-мастильних матеріалів. Бере участь у розробленні і впровадженні заходів з розвитку і автоматизації технологічних процесів в службі паливно-мастильних матеріалів. Контролює забезпечення дотримання правил охорони праці, навколишнього середовища, правил пожежної безпеки під час випробування й використання паливно-мастильних матеріалів.