Категорія - Керівники |  Галузь - Торгівля та громадське харчування
Інструкція для посади "Директор технічний", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта (магістр, спеціаліст, бакалавр) за напрямом підготовки "Інженерна механіка" спеціальність "Обладнання переробних і харчових виробництв"). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за спеціальністю в сфері торгівлі: для магістра - не менше 2 років, для спеціаліста, бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність; нормативні акти уряду, інші методичні матеріали щодо організації та функціонування підприємств торгівлі; постанови, розпорядження, накази керівництва, методичні та нормативні документи щодо матеріально-технічного забезпечення суб'єкта господарювання; перспективи технічного розвитку підприємства; типи, види та номенклатуру необхідного підприємству обладнання та устаткування, їх технічні характеристики та конструктивні особливості, принципи їх експлуатації; порядок обгрунтування потреби в торгово-технологічному обладнанні; принципи укладання угод на придбання торгово-технологічного обладнання на умовах договорів купівлі-продажу та лізингу; основи економіки, маркетингу та менеджменту; категорії та види стандартів щодо технічних та якісних характеристик торгово-технологічного обладнання та його обслуговування; основи трудового законодавства; форми та методи організації і оплати праці; критерії оцінки ефективності трудової діяльності; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує підприємство торгово-технологічним обладнанням, електронними контрольно-касовими апаратами, обчислювальною та комп'ютерною технікою. Організує виконання експлуатаційних та ремонтних робіт. Перевіряє правильність визначення в заявках підрозділів підприємства потреби в устаткуванні та обладнанні. Укладає угоди та затверджує графіки постачання обладнання, готує проекти угод з постачальниками на виготовляння нестандартного обладнання, документацію для погодження з проектними організаціями технічних умов на їх виробництво. Контролює своєчасне виконання виробниками встановлених графіків постачання, додержання якості та комплектності обладнання. Складає акти, веде листування та переговори щодо претензій у разі порушення постачальниками договірних умов, погоджує зміни строків постачання та можливої заміни окремих видів обладнання. Контролює приймання замовленої техніки, її складування, розконсервування та своєчасне передавання підрозділам підприємства. Виявляє факти відхилень від умов угод на постачання торгово-технологічного обладнання та складає відповідні акти. Аналізує ефективність використання торгово-технологічного обладнання та устаткування і подає пропозиції керівництву підприємства щодо підвищення її рівня. Організує участь маркетингових служб та підрозділів у поточному і перспективному плануванні забезпечення основним і допоміжним торгово-технологічним обладнанням. Контролює додержання працівниками підпорядкованих йому служб підприємства правил і норм охорони праці, протипожежного захисту. Забезпечує належний санітарно-технічний стан підприємства.