Категорія - Професіонали |  Галузь - Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення
Інструкція для посади "Професіонал-організатор торгівлі на ринку цінних паперів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 71. Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення. (З урахуванням додатків затвердженних: постановою правління Ощадбанку України 29.04.1999 р., постановою правління ВАТ "Ощадбанк" у серпні 2005 р., рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 28.07.2004 р. N 323, президентом Спілки податкових консультантів України 11.02.2004 р., рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 18.03.2002 р. N 7)", що затверджен Міністерством праці та соціальної політики України 23.10.1998 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Провідний професіонал-організатор торгівлі на ринку цінних паперів: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією професіонала-організатора торгівлі на ринку цінних паперів I категорії: для магістра - не менше 1 року, спеціаліста - не менше 2 років. Наявність кваліфікаційного посвідчення відповідної спеціалізації. Професіонал-організатор торгівлі на ринку цінних паперів I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією професіонала-організатора торгівлі на ринку цінних паперів II категорії - не менше 2 років. Наявність кваліфікаційного посвідчення відповідної спеціалізації. Професіонал-організатор торгівлі на ринку цінних паперів II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією професіонала-організатора торгівлі на ринку цінних паперів - не менше 1 року. Наявність кваліфікаційного посвідчення відповідної спеціалізації. Професіонал-організатор торгівлі на ринку цінних паперів: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. Наявність кваліфікаційного посвідчення відповідної спеціалізації.

Знає та застосовує у діяльності: закони, нормативно-правові акти України та міжнародні стандарти з питань, що стосуються професійної сфери діяльності; документи, що регламентують діяльність з організації торгівлі цінними паперами; документи, що регламентують роботу фондової біржі та торговельно-інформаційної системи; зміст та технологію операцій з організації торгівлі; особливості організації торгівлі різними видами фінансових інструментів; документи, що регламентують порядок укладання угод з купівлі-продажу цінних паперів на фондових біржах та в торговельно-інформаційній системі; правила та інші нормативні документи фондової біржі та торговельно-інформаційної системи; світовий досвід організації торгівлі на ринку цінних паперів; основи професійної етики та соціальної психології; процедури розв'язання спорів між учасниками торгівлі, між учасниками торгівлі та їх клієнтами, між організатором торгівлі та учасниками торгівлі; основи організації праці та управління; правила та норми охорони праці.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
У разі призначення відповідальним працівником з проведення фінансового моніторингу, координує діяльність з проведення суб'єктом фінансового моніторингу заходів фінансового моніторингу; розробляє правила проведення фінансового моніторингу; сприяє працівникам спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу в проведенні аналізу фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу. Організовує торгівлю цінними паперами та похідними цінними паперами на організаторі торгівлі, у тому числі із застосуванням засобів електронної торговельно-інформаційної системи. Здійснює підготовку документів, які регламентують роботу організаторів торгівлі і визначають порядок взаємодій фондової біржі з її членами та торговельно-інформаційними системами з її учасниками. Відповідає за підготовку пропозиції щодо прийняття рішення про допуск цінних паперів до котирування, призупинення, вилучення та поновлення котирування. Бере участь в організації та проведенні як електронних торгів, так і торгів "з голосу". Під час проведення електронних торгів може виконувати роботу адміністратора торгів або наглядача, торгівлі "з голосу" - ведучого торгів, наглядача або фахівця з реєстрації замовлень і оформлення операцій. У разі виконання функцій нагляду може виконувати роботи аналітика, до функцій якого входить проведення фінансового аналізу діяльності членів фондової біржі, проведення операцій на ринку, підготовка звітів, висновків і рекомендацій за результатами аналізу. Здійснює проведення моніторингу діяльності членів фондової біржі та емітентів, цінні папери яких пройшли процедуру лістингу. Здійснює розгляд документів щодо реєстрації брокерської контори на фондовій біржі або учасників торговельно-інформаційної системи та готує відповідні пропозиції щодо прийняття рішень про реєстрацію (відкриття) брокерської контори на фондовій біржі або учасника торговельно-інформаційної системи, призупинення, припинення та поновлення діяльності брокерської контори на біржі або участі в торговельно-інформаційній системі, допуску уповноважених осіб (брокерів/дилерів) до проведення операції з купівлі-продажу цінних паперів на організаторі торгівлі. Здійснює контроль виконання укладених угод, проведення розрахунків за укладеними угодами за принципом "поставка проти оплати". Організовує взаємодію та обмін інформацією з обраною розрахунковою установою, депозитаріїв щодо клірингу та розрахунків за укладеними угодами з купівлі-продажу цінних паперів.