Категорія - Робітники |  Галузь - (Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності)
Інструкція для посади "Склографіст 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: будову, призначення і правила роботи на устаткуванні для розмноження текстових та графічних матеріалів; правила проявлення зображення, готування реактивів, ґрунтовки, переведення кліше на матеріал; якість і призначення фарб та мастик; стандарти матеріалу, який друкується; способи перевірки якості роботи; правила оформлення приймально-здавальних документів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Розмножує на ротаторі, склографі, гектографі та іншому устаткуванні текстові й графічні матеріали. Накладає відбитки восківки на ротатор або проявляє матеріали на склі. Готує реактиви, ґрунтовки, переводить кліше на матеріал, проявляє зображення. Перевіряє якість роботи, веде її облік і оформляє приймально-здавальні документи.