Категорія - Робітники |  Галузь - Чорна металургія
Інструкція для посади "Бригадир на обробленні, сортуванні, прийманні, здаванні, пакетуванні та пакуванні металу й готової продукції 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Спеціальна підготовка в галузі управління. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи на дільниці за професією робітника 4 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: стандарти та товарні класифікації; марки та сортамент металу, труб, балонів, феросплавів; технологічні процеси підготовки та обробки металу, труб, феросплавів; види та причини браку; вимоги до поверхні металу, його дефекти на різних стадіях обробки та способи їх усунення; будову та принцип дії устаткування обробних і сортувальних відділень; систему клеймування та маркування і правила зважування металу; методи укладання металу та труб в штабелі.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організує та веде роботи з підготовки та оброблення, приймання та здавання прокату і труб у відділеннях з кількома видами оброблення, а також на дільницях з широким сортаментом легованого металу. Контролює якісне виконання обробних робіт на усіх агрегатах. Забезпечує нормальний фронт робіт на дільницях і своєчасне подавання металу до агрегатів обробки та прибирання його після обробки. Контролює правильність клеймування, маркування, збереження та складування напівфабрикатів і готової продукції в відділеннях. Організує та бере участь у виконанні робіт з прибирання феросплавів і шлаків із ливарного прольоту і в доставленні посуду до феросплавних печей. Контролює роботи з приймання, сортування, маркування, пакування та комплектування металу і готової продукції за замовленнями, здавання та вантаження готової продукції і бере участь у виконанні цих робіт. Контролює правильність сортування та штабелювання продукції за плавками, марками, сортами, профілерозмірами та замовленнями. Виявляє дефекти, відбирає брак та неповноцінний метал і організує виправлення виявлених дефектів. Відбирає проби та відправляє їх на випробування. Контролює правильність зважування металу і веде облік роботи агрегатів відділення, руху металу та труб на складах. Оформляє документи на здавання та відвантаження металу і готової продукції. Бере участь в ремонтах та настроюванні устаткування і заміні технологічного інструменту.