Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку
Інструкція для посади "Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 47. Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку", що затверджений наказом міністерства промислової політики України N 288 від 11.08.1998. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 5 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: конструкцію, призначення апаратури, яку регулює, способи та методи електричного, механічного та комплексного регулювання особливо складних пристроїв та дослідних взірців виробів радіоелектронної апаратури різного призначення; принципи встановлення режимів роботи пристроїв та станцій в цілому, а також методи виявлення несправностей в апаратурі, яку регулює, та способи їх усунення; способи усунення перешкод; методи розрахунку особливо складних схем та елементів пристроїв, які регулює; правила різних випробувань апаратури, яку регулює, приладів та станцій у заводських та польових умовах, у камерах, на пробігах тощо.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує електричне, електроакустичне та механічне регулювання, повну перевірку, випробування та здавання приймальнику особливо складних електромеханічних, радіотехнічних електронно-обчислювальних, гіроскопічних, гідроакустичних та електроакустичних пристроїв, механізмів, приладів, комплексів та систем за технічними умовами, програмами та спеціальними інструкціями. Настроює, регулює, випробовує особливо складні субблоки, блоки та пристрої, які спроектовані на основі принципів комплексної мініатюризації та мікроелектронної бази. Виконує електричне та механічне регулювання, повну перевірку та здавання приймальнику контрольно-вимірювальних приладів, радіота електровимірювальної апаратури будь-якої складності, а також експериментальних приладів та дослідних взірців. Складає схеми для регулювання та випробувань знов розроблюваних технологічних та дослідних взірців апаратури, механізмів, приладів та систем будь-якої складності. Бере участь у розробленні методів регулювання та тренування схем апаратури та станцій. Розраховує основні електричні параметри виробів, які регулює. Перевіряє дослідні розробки апаратури. Обробляє схеми зі зніманням характеристик приладів та здає приймальнику з демонстрацією роботи системи у цілому. Керує регулювальниками нижчої кваліфікації.

Приклади робіт
Апарати телеграфні, фототелеграфні (особливо складні) - механічне та електричне регулювання, настроювання та випробування. Апаратура ВЧ телефонування будь-якої складності - повна електрична перевірка, здавання приймальнику. Апаратура дозиметрична особливо складна, аналізатори спектрів радіоактивних випромінювань - регулювання дослідних взірців. Апаратура ЕОМ - регулювання дослідних взірців. Апаратура звукозаписувальна, багатоканальна, особливо складна - електричне та механічне регулювання (у дослідному виробництві). Апаратура спеціальна (дослідні взірці) - перевірка з відпрацюванням схем, вакуумних випробувань під напругою. Апаратура телеграфна електронна, фототелеграфна - електричне регулювання, настроювання та випробування. Автоматичні цифрові вимірювачі ємності, індуктивності, опору - перевірка, регулювання. Блоки хвилеводів - знімання діаграм спрямованості антени. Відеомагнітофони, магнітофони - студійні регулювання дослідних взірців. Генератори високої та низької частоти - особливо складні настроювання, електричне регулювання. Електрокардіографи багатоканальні - настроювання, регулювання, знімання характеристик, здавання на випробувальну станцію. Електрофони стереофонічні вищого класу (дослідні взірці) - регулювання, настроювання. Електричні пластини кодово-приймального передавача тонального сигналу - регулювання дослідних взірців. Комплекс ЕОМ - настроювання, випробування. Комутатори випробувально-вимірювальних телефонних міжміських станцій - електричне регулювання. Магнітофони студійні (дослідні) - електричне та механічне регулювання. Машини обчислювальні - регулювання та настроювання функціональних вузлів. Передавачі та приймачі супергетеродинні всехвильові (дослідні) - електричне регулювання. Прилади спеціальні (дослідні взірці) - перевірка з відпрацюванням схеми. Пристрої підсилювально-релейні (особливо складні дослідні взірці) - регулювання. Пристрої цифрові та аналого-цифрові (особливо складні) на інтегральних схемах - настроювання та регулювання згідно з ТУ. Пристрої високочастотні - настроювання та регулювання згідно з технічними умовами. Пристрої запам'ятовуючі (особливо складні) - настроювання та регулювання згідно з технічними умовами. Радіостанції (особливо складні) - перевірка працездатності, комплексне регулювання та відпрацювання передавальної частини під діючими антенами. Системи автоматики та приводів (особливо складні) - повне регулювання з проведенням випробувань. Системи слідкуючі - регулювання дослідних взірців з використанням електронних, магнітних та напівпровідникових підсилювачів. Станції гідроакустичні - повне регулювання. Станції швидкодіючі телефонної апаратури різних типів та систем - механічне та електричне регулювання та тренування. Стенди еталонно-вимірювальні - настроювання та налагодження. Телевізори кольорові - настроювання, регулювання дослідних взірців. Телевізійні комплекси типу КА-204 - комлексне настроювання та регулювання.