Категорія - Робітники |  Галузь - Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва
Інструкція для посади "Апаратник виробництва сульфітних солей 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 27. Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва", що затверджен наказом N 550 міністерства промислової політики України від 27.09.2007 р. Погоджено міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Перепідготовка та стаж роботи за професією апаратника виробництва сульфітних солей 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва сульфітних солей; суть технологічних процесів; технологічний режим та правила регулювання процесів; фізико-хімічні та технологічні властивості сірчистого натрію, соди та іншої сировини, напівфабрикатів та готової продукції; будову та правила технічної експлуатації устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів; державні стандарти і технічні умови на сировину та готову продукцію.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде весь комплекс фізико-хімічних процесів одержання сульфітних солей. Абсорбує сірнистий ангідрид, фільтрує розчин бісульфіту, нейтралізує його содовим розчином, кристалізує, центрифугує, сушить кристали, розсіває та упаковує готовий продукт. Контролює хід технологічного процесу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, результатами хімічних аналізів та за зовнішнім виглядом готового продукту. Регулює склад робочих розчинів, тиск газів, подавання розчинів, температурний режим на всіх стадіях процесу. Дотримується режиму завантаження реагуючих речовин. Запобігає причинам, які спричиняють відхилення від норм технологічного режиму, та усуває їх. Стежить за роботою устаткування. Виконує простий ремонт його. Керує робітниками, що зайняті у виробництві сульфітних солей.