* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Спеціаліст – бухгалтер", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи на державній службі не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 2 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Дисциплінарний статут, інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що регулюють правовідносини у фінансово-господарській сфері діяльності центру, постанови, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали органів державного управління, фінансових і контрольно-ревізійних органів з організації бухгалтерського обліку та складання звітності; практику застосування нормативно-правових актів; економіку, організацію праці та управління; організацію документообігу на ділянках бухгалтерського обліку; методи економічного аналізу фінансово-господарської діяльності; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує роботу з ведення бухгалтерського обліку майна, коштів, фондів, результатів діяльності у фінансовому підрозділі центру. Здійснює банківські операції, пов'язані з обігом коштів та матеріальних цінностей, нарахуванням коштів на фінансування капітальних вкладень, оплату праці, інших виплат. Бере участь у проведенні економічного аналізу фінансово-господарської діяльності центру, ревізій господарської діяльності, інвентаризацій грошових коштів, матеріальних цінностей, розрахунків, платіжних зобов'язань; розробленні та здійсненні заходів, спрямованих на дотримання фінансової дисципліни та раціональне використання ресурсів; формулюванні економічної постановки завдань або окремих їх етапів, що вирішуються за допомогою обчислювальної техніки. Виконує роботи з формування, ведення та зберігання даних бухгалтерської інформації. Вносить зміни до довідкової та нормативної інформації, що використовується при обробленні даних. Стежить за зберіганням бухгалтерських документів, оформляє їх відповідно до встановленого порядку та передає до архіву.

Спеціалізація
Має право: отримувати за дорученням керівництва необхідні матеріали, пояснення, інформацію для виконання своїх службових обов'язків; вносити пропозиції керівництву щодо притягнення особового складу центру до відповідальності за незабезпечення цільового та ефективного витрачання грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей; вдосконалення роботи з питань бухгалтерського обліку та контролю.