* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів
Інструкція для посади "Асистент художника-постановника I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією асистента художника-постановника II категорії - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: основи зображальних засобів; техніку малюнка і креслення; техніку і технологію зображально-декораційного оформлення фільму; основи живопису; історію костюму; кольорознавство; основи конструювання і моделювання одягу; технологію матеріалів; технологію виготовлення костюмів; історію образотворчого мистецтва; історію національної і світової кінематографії; основи організації і технології фільмовиробництва; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує за завданням художника-постановника роботи із зображально-декораційного вирішення фільму в період розробки задуму і в процесі його реалізації. Підбирає за вказівкою художника-постановника необхідний для роботи зображальний і документальний матеріал. Бере участь в ескізній розробці елементів декорацій: архітектурних деталей, меблів, реквізиту, світильників, драпірувань, у розробці креслень, шаблонів, ескізів живописних фонів. Бере участь у розробці постановницького проекту з виготовлення схем планування знімальних об'єктів з поміткою мізансцен схематичних замальовок кадрів, макетів декорацій. Бере участь разом з художником-декоратором у відборі фундусних елементів, у підборі меблів, реквізиту, а також у побудові, опорядженні і умеблюванні декорацій.

Спеціалізація
Виконує за завданням художника-постановника з костюмів роботи по зображальному вирішенню образів персонажів і масовки під час розробки задуму і в процесі його реалізації. Підбирає за вказівкою художника-постановника з костюмів зображальний і документальний матеріал, необхідний для створення ескізів і виготовлення костюмів. Виконує розробки окремих ескізів з монтування костюмів і особистого реквізиту, виготовляє робочі креслення деталей і крою костюмів, складає опис робіт, монтувальні карти. Здає заявки на необхідні матеріали і замовлення цехам, контролює їх виконання. Складає списки необхідних для зйомки костюмів. Відбирає за вказівкою художника-постановника з костюмів готові костюми та інші необхідні матеріали на базах і складах студії. Подає зразки матеріалів на затвердження художнику-постановнику з костюмів. Готує до кожної зйомки костюми і особистий реквізит, стежить за правильним одяганням їх на знімальному майданчику.