Категорія - Професіонали |  Галузь - Видобування нафти та природного газу
Інструкція для посади "Інженер з експлуатації установок газових об'єктів II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією інженера з експлуатації установок газових об'єктів (в умовах видобування нафти і газу з морських стаціонарних платформ) - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, нормативні, методичні та інші керівні матеріали з експлуатації устаткування газових об'єктів; правила технічної експлуатації устаткування газових об'єктів; правила технічної експлуатації та правила безпеки під час експлуатації магістральних газопроводів; експлуатаційні характеристики, інструкції та будову устаткування; технологічні схеми і регламенти роботи устаткування; будову і безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском; інструкції з виконання вогневих і небезпечних робіт тощо; основи трудового законодавства; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; законодавства з охорони надр і навколишнього середовища.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує оперативне керівництво виробничими процесами з видобування, підготовки і транспортування газу, газового конденсату, нафти. Забезпечує газовидобувні та нафтовидобувні об'єкти технологічними регламентами, технологічними схемами, інструкціями з експлуатації устаткування установки попередньої підготовки газу морської стаціонарної платформи, блок-кондукторів і установки комплексної підготовки газу, інструкціями з безпечного виконання робіт на об'єктах. Здійснює контроль за дотриманням технологічних регламентів експлуатації установки попередньої підготовки газу морської стаціонарної платформи і блок-кондукторів установки комплексної підготовки газу, морських і технологічних газопроводів, кранових вузлів і вузлів ежектування, технологічного устаткування і газопроводів газового господарства. Контролює стан газопроводів, складає плани і графіки пропускання очисних пристроїв, контролює запуск очисних пристроїв згідно з графіками; накопичує інформацію щодо запусків очисних пристроїв з метою установлення оптимальної експлуатації газопроводів і економії метанолу. Контролює виконання обстеження газопроводів згідно з "Програмою-заявкою на водолазне обстеження морських об'єктів" і затвердженими графіками. Контролює роботу бригади підземного ремонту свердловин з устаткуванням для роботи в свердловині (технічне обслуговування внутрішньосвердловинного устаткування та інструменту, призначеного для роботи з ним). Разом з майстром підземного ремонту свердловин складає плани робіт із спускання, вилучення і обслуговування внутрішньосвердловинного устаткування. Бере участь у складанні графіків обробки розчинами поверхньоактивними речовинами привибійної зони свердловин з піщаними пробками, здійснює технологічне і технічне забезпечення проведення цих робіт і контролює їх виконання. Здійснює контроль за витратами метанолу на установках комплексної підготовки газу морської стаціонарної платформи, установках комплексної підготовки газу, вузлів ежектування та інших об'єктів; бере участь у розробленні норм витрат метанолу, поверхньоактивних речовин, хімреагентів. Контролює дотримання норм безпечної експлуатації газового господарства на виробничих і допоміжних об'єктах. Розробляє плани вогневих і газонебезпечних робіт, бере участь в їх проведенні. Здійснює технічний нагляд за роботами при будівництві нових і капітальному ремонті об'єктів, що експлуатуються. Бере участь у роботі комісії з приймання об'єктів із будівництва або капітального ремонту в експлуатацію. Бере участь у розслідуванні аварій, нещасних випадків і вживає заходів щодо їх запобігання. Бере участь у розробленні заходів, правил та інструкцій з фонтанної безпеки; здійснює постійний контроль за роботою об'єктів згідно з правилами та інструкціями фонтанної безпеки. Складає заявки на матеріали, хімреагенти, запчастини, необхідні для експлуатації газових об'єктів, і контролює їх виконання. Керує роботами підвищеної небезпеки і роботами із запобігання або ліквідації аварій. Збирає, веде і зберігає виконавчу, технічну та технологічну документацію. Веде установлену технічну документацію.