Категорія - Професіонали |  Галузь - Видобування нафти та природного газу
Інструкція для посади "Інженер з видобутку нафти й газу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з добування нафти та газу; техніку і технологію видобування газу і нафти; технологію збирання нафти та газу, правила експлуатації нафтових і газових родовищ; техніку і технологію підземного і капітального ремонту свердловин; основи технології буріння свердловин; умови виникнення технічних неполадок аварій, ускладнень на газовидобувних і нафтовидобувних об'єктах; способи запобігання та їх ліквідації; вітчизняний і світовий досвід у галузі видобування нафти і газу з морських стаціонарних платформ; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; правила і норми з охорони праці; виробничої санітарії, протипожежного захисту; основи законодавства з охорони надр і навколишнього середовища.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує оперативне керівництво виробничими процесами видобування, підготовки і транспортування газу, газового конденсату і нафти. Забезпечує виробничі об'єкти технологічними схемами, інструкціями з експлуатації устаткування установок попередньої підготовки газу морських стаціонарних платформ і блок-кондукторів і установок комплексної підготовки газу, інструкціями з безпечного виконання робіт на об'єктах. Здійснює контроль за їх виконанням. Здійснює контроль за поточною експлуатацією свердловин, бере участь у розробленні заходів з оптимізації режимів експлуатації свердловин, вживає заходів щодо скорочення бездіючого фонду свердловин. Здійснює контроль за дотриманням технологічних режимів експлуатації установок попередньої підготовки газу морських стаціонарних платформ і блок-кондукторів, установок комплексної підготовки газу, морських і технологічних газопроводів, кранових вузлів і вузлів ежектування, технологічного устаткування. Розробляє оптимальні норми витрат метанолу, поверхньоактивних речовин, хімічних реагентів, запірної арматури та іншого устаткування, контролює їх дотримання; аналізує їх витрати. Складає графіки і плани оброблення поверхньоактивними речовинами привибійної зони свердловин з піщаними пробками, здійснює технологічне і технічне забезпечення проведення цих робіт, контролює їх виконання. Розробляє плани і заходи, які забезпечують виконання завдань з видобування газу, газового конденсату та нафти, контролює їх виконання. Бере участь в удосконаленні технологічних схем видобування, підготовки і транспортування газу, газового конденсату та нафти. Складає заявки на матеріали, хімреагенти, запасні частини, необхідні для нормальної експлуатації газодобувних об'єктів. Контролює роботу об'єктів згідно з правилами та інструкціями з фонтанної безпеки. Бере участь у розробленні планів проведення вогневих і газонебезпечних робіт, проведенні цих робіт. Керує виконанням робіт з підвищеною небезпекою і роботами щодо запобігання або ліквідації аварій. Бере участь у розслідуванні аварій і нещасних випадків і вживає заходів щодо їх запобігання. Збирає, веде і зберігає виконавчу, технічну та технологічну документацію. Веде установлену технічну документацію.