Категорія - Робітники |  Галузь - Чорна металургія
Інструкція для посади "Машиніст машини вогневого зачищення 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес прокатки та вогневого зачищення металу; будову та принцип роботи машини вогневого зачищення; види поверхневих дефектів металу та особливості їх залягання; схему газоживлення машини; склад і властивості горючого газу; слюсарну справу.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес вогневого зачищення гарячого металу в потоці блюмінга або слябінга під керівництвом машиніста вищої кваліфікації. Стежить за роботою газорізальної апаратури, вентиляції, системи гідрозбиву та насосної станції. Регулює тиск кисню, повітря, азоту, природного газу, подавання води до форсунок гідрозбиву. Забезпечує правильне положення підвідних шлангів. Перевіряє якість зачищення. Бере участь у підготовці машини до роботи, налагодженні газорізальної апаратури та насосів високого тиску. Виконує ремонти механічного та автогенного устаткування.