Категорія - Робітники |  Галузь - Торгівля та громадське харчування
Інструкція для посади "Продавець непродовольчих товарів 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна базова загальна середня освіта. Індивідуальне або курсове навчання на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: асортимент, якісні характеристики товарів певної групи; правила торгівлі на ринках; правила продажу непродовольчих товарів та особливості продажу окремих товарів; порядок заняття торговельною діяльністю; правила торговельного обслуговування населення; правила обміну (повернення) неякісних товарів та умови їх вилучення з продажу; зміст та порядок оформлення супровідних документів; ветеринарно-санітарні правила для ринків; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Одержує дозвіл від дирекції ринку на право здійснення торгівлі на території ринку. Сплачує ринковий збір або укладає з дирекцією договір на оренду місць, приміщень або інших пунктів торгівлі. Розпаковує і розкладає товар, призначений до продажу. Забезпечує наявність правильно оформлених цінників на кожній одиниці товару та відповідність товарів санітарно-гігієнічним нормам. Надає покупцю повну, достовірну інформацію про товаровиробника, основні споживчі якості товару. Веде облік реалізації товарів у товарно-касовій книзі, яка повинна бути зареєстрована в регіональних службах податкових інспекцій, або через електронний контрольно-касовий апарат. Виконує вимоги дирекції ринку з додержання правил торгівлі на ринку, ветеринарно-санітарних правил для ринку.