* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Чорна металургія
Інструкція для посади "Вальцювальник стана пічного зварювання труб 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією вальцювальника стана пічного зварювання труб 3 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес пічного зварювання труб; будову та правила технічної експлуатації стана; властивості металу під час зварювання; сортамент зварюваних труб; слюсарну справу.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес зварювання труб на станах безперервного пічного зварювання під керівництвом вальцювальника вищої кваліфікації. Стежить за роботою стана, процесом зварювання штрипса в трубу. Відбирає проби та визначає якість зварного шва. Бере участь у заміні валків і клітей, налагодженні стана та різального інструменту, заправляє печі штрипсом. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується.