Категорія - Керівники |  Галузь - Переробка нафти, нафтопродуктів, газу, сланців, вугілля. Обслуговування магістральних трубопроводів
Інструкція для посади "Начальник установки технологічної", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 21. Переробка нафти, нафтопродуктів, газу, сланців, вугілля. Обслуговування магістральних трубопроводів", що затверджен наказом Міненергетики України 22.12.1999 N 15-4315. Погоджен Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією з оперативного керування виробництвом не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності установки; технологічну схему, регламент та інші нормативні документи з експлуатації та ремонту обладнання установки; правила експлуатації установки, положення про організацію і безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском, трубопроводів, запобіжних і захисних засобів та блокуючих пристроїв, електрообладнання; взаємозв'язок установки з іншими дільницями; правила безпеки в газовому господарстві; навички роботи з персоналом; правила пожежної безпеки; законодавство України про охорону праці та основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю установки. Забезпечує виконання планових завдань, ритмічний випуск продукції. Забезпечує дотримання установлених технологічних режимів роботи установки, ведення технологічного процесу відповідно до вимог охорони праці, технологічної карти, регламенту та інструкцій. Забезпечує безперебійну роботу обладнання відповідно до правил технічної експлуатації та пожежної безпеки. Складає графіки проведення планово-запобіжних ремонтів обладнання установки, дефектні відомості на проведення капітального ремонту. В процесі ремонту обладнання організовує взаємодію робітників, які обслуговують технологічну установку, і ремонтного персоналу. Забезпечує своєчасну підготовку апаратури і обладнання до технічного огляду, підготовку ремонтних і вогневих робіт на технологічній установці. Веде облік і аналіз роботи технологічного обладнання, розробляє і здійснює протиаварійні заходи. Здійснює виконання організаційно-технічних заходів, спрямованих на впровадження нової техніки і передової технології, автоматизації виробничих процесів, а також на підготовку до роботи в осінньо-зимовий і паводковий періоди. Складає заявки на реагенти і матеріали, необхідні для роботи технологічної установки. Веде облік матеріальних цінностей, що знаходяться на балансі цеху. Бере участь у розслідуванні аварій, нещасних випадків, які виникають на установці, аналізує їх причини, складає заходи щодо запобігання їм. Проводить технічну підготовку персоналу. Забезпечує ведення технічної документації і подання звітності про роботу установки.