Категорія - Робітники |  Галузь - Чорна металургія
Інструкція для посади "Чистильник димоходів, лежаків та топок 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: будову, схеми та розташування лежаків, каналів, газоходів, топок, газопроводів, пальників; будову, принцип роботи та правила технічної експлуатації електрофільтрів; способи очищення та осадження вугільного пилу з електродів; інструменти і пристрої, що використовуються в роботі; основи слюсарної справи.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Очищає камери печей, подові решітки, канали, колодязі, димоходи, лежаки, газові пальники, топки, газопроводи. Замінює непридатні колосники. Прибирає золу, шлак, сажу, сміття за допомогою різних інструментів. Стежить за напругою струму, температурою газів в бункерах електрофільтрів та їх нагріванням. Очищає та осаджує вугільний пил з електродів. Регулює роботу осаджувальних електродів. Бере участь у ремонті устаткування, що обслуговується.