Категорія - Керівники |  Галузь - Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами
Інструкція для посади "Ліквідатор підприємств-боржників", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища юридична або економічна освіта (магістр, спеціаліст). Володіння спеціальними знаннями та наявність ліцензії арбітражного керуючого. Стаж роботи на керівних посадах - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України; Господарський кодекс України; Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"; закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності підприємства; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Приймає до свого відання майно боржника, вживає заходів щодо забезпечення його збереження. Виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута. Здійснює інвентаризацію та оцінку майна банкрута згідно з законодавством. Аналізує фінансове становище банкрута. Виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута. Очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу. Пред'являє до третіх осіб вимоги щодо повернення дебіторської заборгованості банкруту. З дня визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури повідомляє працівників банкрута про звільнення та здійснює його відповідно до законодавства України про працю. Виплату вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута провадить у першу чергу за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута або отриманого для цієї мети кредиту. Вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб. Передає у встановленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових документів підлягають обов'язковому зберіганню. Реалізує майно банкрута для задоволення вимог, включених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому законом. Надає державному органу з питань банкрутства інформацію для ведення єдиної бази даних щодо підприємств-банкрутів. Виконує інші функції, передбачені законом. Повідомляє державний орган з питань банкрутства про своє призначення та про своє звільнення від обов'язків.