Категорія - Професіонали |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Інженер оперативно-рятувальної служби цивільного захисту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Провідний інженер оперативно-рятувальної служби. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи на посаді інженера I категорії - не менше 3 років. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. Інженер оперативно-рятувальної служби I категорії. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи на посаді інженера II категорії - не менше 3 років. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. Інженер оперативно-рятувальної служби II категорії. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи на посаді інженера - не менше 2 років. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. Інженер оперативно-рятувальної служби. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Без вимог до стажу роботи. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією.

Знає та застосовує у діяльності: закони та інші нормативно-правові акти з питань цивільного захисту; статути, розпорядження та накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які регламентують функціонування оперативно-рятувальної служби цивільного захисту; техніку та оснащення, які використовуються під час аварійно-рятувальних робіт; види небезпеки, основні джерела небезпеки, які притаманні потенційно небезпечним об'єктам, характеристики небезпечних речовин, що використовуються на об'єкті господарської діяльності; державні будівельні норми у частині, стосовній вимог безпеки та захисту об'єктів, конструктивні особливості будівель і споруд різного призначення; вимоги чинних правил та інструкцій із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій; організацію проведення аварійно-рятувальних робіт за відповідними напрямками; типові плани реагування на надзвичайні ситуації (локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій); основи трудового законодавства; порядок укладання та оформлення договорів з організаціями з надання платних послуг; правила з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботи із запобігання (профілактики) виникненню надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних об'єктах та з ліквідації їх наслідків. Бере участь у роботі комісій з прийняття до експлуатації об'єктів, що потребують аварійно-рятувального обслуговування, та комісій із розслідування джерел і умов виникнення надзвичайних ситуацій. Розробляє методичні та нормативні документи, технічну документацію щодо запобігання (профілактики) виникненню надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних об'єктах. Забезпечує створення, ведення та аналіз інформаційного банку даних про стан небезпеки об'єктів і територій, виявлення тенденцій розвитку та можливостей виникнення надзвичайних ситуацій. Бере участь у розробленні оперативних планів ліквідації надзвичайних ситуацій, з визначенням ступеня ризику та послідовності виконуваних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на об'єктах, які обслуговуються. Організовує роботу щодо пропаганди знань з питань цивільного захисту серед працівників підприємств, установ та організацій і населення. Контролює проведення планових тренувань особового складу з відпрацюванням заходів рятування людей практичної взаємодії в аварійній обстановці, способів та варіантних методів ліквідації аварій, раціонального застосування аварійно-рятувального оснащення. Бере участь у проведенні аварійно-рятувальних робіт, впроваджує заходи щодо використання існуючих резервів та можливостей. Організовує виконання робіт за договорами на об'єктах щодо надання додаткових платних послуг юридичним та фізичним особам, як що це не заважає основній діяльності служби.

Спеціалізація
Інженер оперативно-рятувальної служби на наземних об'єктах: Організовує та здійснює керівництво виконанням заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру на наземних об'єктах із застосуванням основних положень концепції захисту населення і територій, принципів менеджменту ризиків.Бере участь в обстеженні наземних об'єктів і територій з метою профілактики виникнення надзвичайних ситуацій та їх перевірки на відповідність нормам і правилам техногенної безпеки у сфері цивільного захисту, викладеним у чинних нормативних та методичних документах.Аналізує стан небезпеки об'єктів і територій та їх протиаварійного захисту, а також готовність об'єкта до проведення робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків.Організовує роботи з посилення (забезпечення) протиаварійного захисту об'єктів і територій. Інженер оперативно-рятувальної служби на водних об'єктах: Організовує та здійснює керівництво виконанням заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру на водних об'єктах із застосуванням основних положень концепції захисту населення і територій, принципів менеджменту ризиків.Організовує та забезпечує виконання рятувальних робіт на водних об'єктах.Відповідає за утримання у справному стані та постійній готовності до застосування рятувального спорядження. Інженер оперативно-рятувальної служби на гірничих виробках та інших підземних об'єктах: У межах своїх повноважень здійснює контроль за готовністю об'єктів і територій, що ним обслуговуються, до проведення робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій; бере участь проведенні експертизи проектних рішень щодо поліпшення захисту об'єктів і територій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, у роботі комісій з прийняття в експлуатацію об'єктів, які потребують аварійно-рятувального обслуговування, у підготовці рішень з питань створення, розміщення, визначення обсягів матеріальних резервів для ліквідації надзвичайних ситуацій.Організовує ремонт та технічне обслуговування аварійно-рятувальних засобів, розроблення та виробництво їх окремих зразків.Організовує та забезпечує: виконання гірничо-рятувальних робіт у шахтах і на поверхневих об'єктах та територіях (у тому числі із застосуванням засобів захисту органів дихання і спеціального спорядження); розвідування аварійних виробок та зон; рятування людей; гасіння пожеж активним способом; будування ізоляційних, водотривких та фільтрувальних споруд, постійних та тимчасових перемичок; дегазування гірничих виробок та відновлення вентиляційних пристроїв, відбирання проб рудникового повітря для контролю загазованості та запиленості, заміряння параметрів шахтової атмосфери; розбирання завалів під час проведення аварійно-рятувальних робіт; відновлення виробок, проведення та кріплення пошукових та рятувальних печер; доставляння аварійних матеріалів та обладнання гірничими виробками.Відповідає за утримання у справному стані та постійній готовності до застосування захисних засобів, киснево-дихальної, теплозахисної та реанімаційної апаратури, приладів контролю стану рудникового повітря, вимірювання його витрат, температури та вологості, іншого гірничо-рятувального та аварійно-рятувального оснащення.Контролює проведення планових тренувань із застосуванням газо- та теплозахисних засобів у навчальних шахтах та шахтах, що обслуговуються, теплових камерах, на полігонах та тренажерах щодо відпрацювання засобів рятування людей, способів та варіантних методів ліквідації аварій, раціонального застосування гірничо-рятувального та аварійно-рятувального оснащення з метою підвищення професійної майстерності, фізичної працездатності та теплової витривалості.Бере участь в організації та проведенні тактичних навчань з відпрацюванням практичної взаємодії в аварійній обстановці, у технічних, профілактичних та інших роботах на обслуговуваних шахтах щодо перевірки стану запасних виходів та справності засобів протипожежного захисту, ремонту вентиляційного устатковання та будування ізоляційних споруд, перекріплення та розширення гірничих виробок, прокладання пожежних трубопроводів, обстеження діючих виробок з метою їх вивчення.Проводить профілактичний огляд і ремонт, настроювання та перевірку гірничо-рятувальної та аварійно-рятувальної техніки для застосування її в аварійній ситуації та під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Інженер оперативно-рятувальної служби на нафтогазових об'єктах: Організовує та здійснює керівництво виконанням заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру із застосуванням основних положень концепції захисту населення і територій, принципів менеджменту ризику.Здійснює профілактичну роботу з попередження виникнення відкритих нафтових і газових фонтанів.Проводить обстеження свердловин, які знаходяться в бурінні, випробуванні, освоєнні, експлуатації і ремонті, свердловин контрольних і нагнітальних і тих, що знаходяться в облаштуванні, виводяться з консервації, та об'єктів підготовки нафти та газу.Проводить інструктаж працівників бригад буріння, освоєння, випробування та ремонту свердловин з питань попередження та ліквідації нафтогазоводопроявлень та контрольні учбові тривоги в цих бригадах за сигналом "викид".Видає керівникам підприємств, що обслуговуються приписи та акти за результатами перевірок стану протифонтанної безпеки на об'єктах, та контролює їх виконання.Бере участь у випробуванні на герметичність обсадних колон з встановленим протифонтанним обладнанням.Перевіряє якість монтажу противикидного обладнання, відповідність його технічного стану вимог діючих правил та нормативних документів і типових схем обов'язки устя свердловин.Видає дозволи на подальше буріння свердловин після встановлення на свердловині противикидного обладнання, а також на інші види робіт перелік яких передбачений відповідними інструктивними документами.Бере участь в комісіях з перевірки стану протифонтанної безпеки, перевірки знань у працівників підприємств, що обслуговуються, а також з інших питань, які входять до компетенції спеціалізованої протифонтанної служби.Бере участь в розробленні схем обв'язки устя противикидним обладнанням, організаційно-технічних заходів з попередження виникнення відкритих нафтових та газових фонтанів та нормативно-інструктивних документів з питань проти фонтанної безпеки.Бере участь у роботі штабу з ліквідації газонафтоводовиявлень, викидів та відкритих нафтогазових фонтанів.Забезпечує участь підпорядкованих сил та засобів (у межах їх тактико-технічних можливостей) у проведенні аварійно-рятувальних робіт у районі виникнення надзвичайної ситуації.Бере участь у роботі комісій з розслідування причин виникнення викидів і відкритих фонтанів та у розробленні планів їх ліквідації.Організовує та здійснює підготовку особового складу до дій за призначенням.