* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва, технологічний режим та правила регулювання процесу; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, напівфабрикатів та продукції; конструктивні особливості устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів; методику розрахунку сировини та підготовки продукту; правила зберігання напівфабрикатів та готової продукції; правила оформлення документів з відпускання продукції; інструкції з обліку та звітності; правила користування індивідуальними засобами захисту під час роботи з отруйними та агресивними речовинами; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде складний технологічний процес розчинення подрібненого амофосу в плаві аміачної селітри з дотриманням показників pH та концентрації з одночасним керівництвом апаратниками нижчої кваліфікації. Підтримує оперативний зв'язок з суміжними цехами, готує та завантажує устаткування, контролює одержання суміші плаву аміачної селітри з амофосом до встановлених параметрів.