Категорія - Професіонали |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Інженер-технолог з очищення води I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації: для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією інженера-технолога з очищення води (по контролю якості води: джерела водопостачання, по етапах очистки та питної води, реагентів, фільтруючих матеріалів) II категорії - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: технологію водопідготовки, основи неорганічної та органічної хімії, лабораторне обладнання, прилади і правила їх експлуатації, Державні стандарти, технічні вимоги, положення, інструкції та інші керівні матеріали щодо очистки та контролю якості питної води; вітчизняні і зарубіжні науково-технічні досягнення і передовий досвід в галузі виробництва і контролю; організацію лабораторного контролю виробництва; основи трудового законодавства; правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде аналітичний хімічний контроль якості води згідно прийнятих державних та міжнародних стандартів. Впроваджує в роботу нові та чинні нормативні документи по контролю якості води: джерела водопостачання, по етапах очистки на очисних спорудах питної води; реагентів, які застосовуються для очистки води. Впроваджує в роботу нові прилади та методики, які забезпечують контроль якості питної води згідно встановлених нормативів. Організовує та проводить внутрішній контроль проведення аналітичного хімічного дослідження якості води, реагентів та стічних вод. Проводить лабораторні дослідження нових реагентів та режимів обробки води шляхом моделювання роботи очисних споруд, з метою виявлення їх ефективності по покращенню якості питної води. Організовує і здійснює необхідний облік і звітність про виконану роботу. Систематично вивчає вітчизняні, зарубіжні науково-технічні досягнення та передовий досвід у галузі водопідготовки та контролю якості води, реагентів, стічних вод.

Спеціалізація
Роботи по контролю якості води: джерела водопостачання, по етапах очистки та питної води, реагентів, фільтруючих матеріалів.