Категорія - Технічні службовці |  Галузь - Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів
Інструкція для посади "Розфарбовувач законтурованих малюнків I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією розфарбовувача законтурованих малюнків II категорії - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: способи виправлення дефектів у зафарбованому малюнку, змивання зафарбованого малюнку і його повторного нанесення на целулоїд; технічні прийоми складних робіт на целулоїді, закони створення малюнку і механіку руху його окремих деталей; правила трудового розпорядку; правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує роботи з розфарбовування законтурованих на целулоїді малюнків, складених з великої кількості дрібних предметів або груп персонажів, різноманітних за формою і кольором. Розфарбовує малюнки, що заповнюють всю площу кадру, з великою кількістю площин різноманітної конфігурації, які потребують використання 15-ти кольорів і більше. Розфарбовує титри.