* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник етерифікації 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника етерифікації 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва; будову та правила експлуатації основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів і засобів автоматики; схему арматури та комунікацій; вимоги до сировини та готової продукції; параметри технологічного процесу та правила його регулювання; методику проведення контрольних аналізів; державні стандарти на готову продукцію; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде складний технологічний процес етерифікації з одночасним керівництвом роботою апаратників нижчої кваліфікації. Керує технологічним процесом та регулює його відповідно до робочих інструкцій. Коректує процес за результатами аналізів і спостережень. Бере участь у ремонтних роботах основного та допоміжного устаткування.

Приклади робіт
Ведення процесу етерифікації в отриманні метилового ефіру монохлороцтової кислоти, у виробництві складних ефірів із жирних кислот та жирних спиртів і в отриманні диглікольтерефталату.