* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник випалювання 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника випалювання 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва продукту; суть технологічного процесу; властивості сировини, напівфабрикатів, технологічного пального, допоміжних матеріалів та готової продукції; будову, принцип роботи устаткування, яке обслуговується; правила техніки безпеки під час обслуговування термічних процесів; технологічний режим; правила регулювання процесу; методику проведення аналізів; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес випалювання сировини у печах з метою змінення хімічного складу, відновлює, окислює або видаляє окремі компоненти. Розігріває шихту, перемішує, дозує повітря або гази для нормального проходження реакції. Додає у ході процесу необхідні компоненти, регулює температуру за стадіями процесу, визначає момент закінчення реакції за результатами аналізів або за зовнішніми ознаками. Обслуговує газорегуляторні пункти. Контролює дотримання технологічного регламенту і якості продукції за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, результатами аналізів та візуальними спостереженнями. Розраховує склад шихти, режим і час ведення процесу. Запобігає причинам відхилень від нормального технологічного режиму та усуває їх. Обслуговує обертаючі, шахтні, розпилювальні печі, печі з киплячим шаром, вапняно-випалювальні печі, які працюють на крейді і вапняку, подові ручні печі, елеватори, контрольно-вимірювальні прилади, регулюючі пристрої та комунікації. Приймає устаткування з ремонту.