* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник одержання вуглекислоти 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника одержання вуглекислоти 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес виробництва вуглекислоти; схему очистки газу; фізико-хімічні властивості абсорбентів; будову і принцип роботи основного і допоміжного устаткування; контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики; схему комунікацій; державні стандарти і технічні умови на сировину та готову продукцію; правила відбору проб; методику виконання аналізів; основні роботи з поточного ремонту устаткування; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес одержання рідкої та твердої вуглекислоти на установках продуктивністю до 3 т в зміну самостійно або на установках продуктивністю понад 3 т в зміну під керівництвом апаратника вищої кваліфікації, а також одержання газоподібної вуглекислоти на установках різної продуктивності. Контролює надходження газів, розподіл навантаження по десорберах, зрошення абсорбційних колон і тиск в них. Завантажує в апарати розчини моноетаноламіну або поташу. Регулює кількість газу у розчині, який надходить в апарати. Веде процес охолодження та очистки парогазової суміші від органічних і сірчистих сполук, інертних газів, механічних домішок. Провадить регенерацію моноетаноламіну у вакуумній установці з додаванням у систему свіжого або регенерованого розчину, очистку та осушування вуглекислоти. Провадить відсмоктування парів з проміжних ємкостей. Виконує необхідні аналізи. Стежить за роботою компресорів, артезіанських свердловин та градирен, виконує роботи з випробування і наповнення балонів готовим продуктом. Під час одержання твердої вуглекислоти (сухого льоду) готує до пуску гідравлічні преси і насоси, перевіряє наявність масла у системі преса, справність автоматичних вмикаючих і вимикаючих пристроїв, контрольно-вимірювальних приладів, сигнальних (світлових і звукових) пристроїв, а також роботу клапанних перемикачів, заповнює камери преса рідкою вуглекислотою, веде процес переходу рідкої вуглекислоти в твердий стан, пресує, виштовхує блоки сухого льоду з камери на транспортер. Приймає устаткування з ремонту. Провадить дрібний ремонт устаткування.