Категорія - Професіонали |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Інженер з комплектування устаткування та матеріалів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр) без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: накази, інструкції та інші настановчі й нормативні матеріали з матеріально-технічного постачання; порядок розроблення перспективних і річних планів матеріально-технічного постачання, нормативів виробничих запасів; порядок складання заявок на матеріали та обладнання, укладання договорів з постачальниками; визначення лімітів на відпускання матеріалів і запасних частин; ведення оперативного обліку постачальних операцій; стандарти, технічні умови, прейскуранти цін, номенклатуру використаного обладнання і споживаних матеріалів; основи технології, економіки та організації виробництва; правила експлуатації обчислювальної техніки; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Визначає потребу в матеріалах, сировині, пальному та інших ресурсах. Складає проекти перспективних і річних планів матеріально-технічного постачання підприємств матеріалами й обладнанням, готує розрахунки та їх обґрунтування, здійснює специфікацію та узгодження з постачальниками технічних вимог і характеристик на матеріально-технічні ресурси. Оформляє фонди і ліміти на матеріали та обладнання. Розраховує ліміти на видавання матеріалів підприємствам (дільницям, цехам) і контролює їх використання, виявляє причини відхилення від установлених лімітів. Здійснює комплектування обладнанням, приладами, кабельними й іншими виробами та матеріалами очисних і підготовчих вибоїв, а також інших технологічних дільниць шахт і розрізів, що експлуатуються. Бере участь у розробленні нормативів виробничих запасів матеріалів; заходів щодо зниження витрат, пов'язаних з їх постачанням і зберіганням, з економії матеріальних ресурсів, заміни дорогих і дефіцитних матеріалів, використання місцевих ресурсів, відходів і вторинної сировини. Розглядає проекти договорів з постачальниками, готує документи щодо вимог до постачальника, узгоджує з постачальниками зміни номенклатури, термінів й обсягів поставок. Організовує зберігання резервного обладнання, контролює кількість і якість обладнання, що надходить. Здійснює контроль за безперервним постачанням виробництва необхідними матеріалами і забезпечує контроль за збереженням матеріальних цінностей під час їх транспортування та зберігання. Здійснює взаємозв'язок з планувальними, постачально-збутовими організаціями і постачальниками та організовує реалізацію виділених фондів, а також проводить в установленому порядку децентралізовані закупки матеріально-технічних ресурсів. Бере участь в організації постачання за територіальним принципом воєнізованих гірничорятувальних частин та інших відомчих організацій. Організовує підготовку матеріально-технічних ресурсів за установленою номенклатурою до виробничих споживань, централізовану доставку матеріалів та виробів із своїх баз і складів за погодженням з виробничими підрозділами та графіками; забезпечує реалізацію залишків і невикористаних матеріальних цінностей. Бере участь у проведенні техніко-економічного аналізу та в обговоренні пропозицій щодо вдосконалення матеріально-складського господарства, в організації збирання, зберігання і здавання вторинної сировини. Організовує вантажоперероблення на базах і складах відповідно до розроблених і затверджених технологічних схем комплексної механізації транспортно-складських операцій для різноманітних видів вантажу. Бере участь в оформленні актів про комплектність і технічний стан обладнання, у залученні до господарського обігу наднормативних запасів неустановленого обладнання, розробляє і здійснює заходи щодо його використання, коригуванні заявок на плановий період, а також щодо реалізації в установленому порядку зайвого обладнання і матеріалів капітального будівництва. Бере участь у обговоренні даних про перепис матеріалів і неустановленого обладнання. Веде встановлену документацію і звітність.