Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Майстер гірничий дільниці", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: накази, інструкції й інші настановчі та нормативні матеріали органів вищого рівня й керівництва шахти (розрізу), які стосуються виробничо-господарської діяльності дільниці; технологію гірничого виробництва та ведення осушувальних робіт; технічні характеристики, будову й правила експлуатації обладнання, установок дільниці; технічну документацію на виконання робіт та порядок її оформлення; план ліквідації аварій; методи техніко-економічного та виробничого планування; порядок тарифікації робіт і робітників; норми й розцінки на виконувані роботи; чинні положення щодо оплати праці; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує виконання змінних завдань з осушування шахти (розрізу); бракування й облік виконаних робіт; складання паспортів кріплення виробок; виконання технологічних графіків робіт з проведення та підтримання дренажних виробок; підвищення продуктивності праці зайнятих на дільниці робітників; ефективне використання і збереженість обладнання; дотримання виробничої та трудової дисципліни, виконання правил і норм охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; впровадження передового досвіду і прогресивних методів праці. Здійснює: керівництво роботами з проведення та підтримання дренажних виробок, проводить необхідні вимірювання, заміри дебіту й тиску води в свердловинах; раціональне розставлення робітників по місцях робіт; видавання виробничих завдань і приймання завершених робіт; оформлення первинних документів на заробітну плату робітникам. Бере участь: у визначенні обсягів робіт з осушування; у розробленні схем дренажних свердловин; у перегляді норм виробітку та присвоєнні кваліфікаційних розрядів робітникам дільниці; у з'ясуванні причин аварій і нещасних випадків. Проводить інструктаж робітників з безпечних методів ведення робіт, дотримання правил технічної експлуатації обладнання і приладів дільниці. Веде встановлену документацію, звітність.