* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Провідний інженер з буровибухових", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації; стаж роботи за професією інженера з буровибухових (вибухових) робіт I категорії не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: накази, інструкції, інші настановні та нормативні матеріали щодо проведення буровибухових (вибухових) робіт, розроблення технічної документації; норми технічного проектування і технологію проведення буровибухових (вибухових) робіт; обладнання та правила експлуатації бурової техніки; правила зберігання та поводження з вибуховими матеріалами; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у сфері проведення буровибухових (вибухових) робіт; основи економіки, організації виробництва та праці; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; Єдині правила безпеки під час вибухових робіт.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Розробляє технологічну документацію на проведення буровибухових робіт, заходи щодо впровадження нової техніки і технології проведення вибухових робіт. Бере участь у розробленні нормативів витрат вибухових матеріалів, бурового інструменту, у складанні заявок на вибухові матеріали та розподілі виділених фондів. Розраховує необхідну кількість вибухових матеріалів, бурового інструменту, техніки. Організовує розроблення графіків проведення вибухових робіт, розслідування і з'ясування причин випадків виробничого травматизму під час вибухових робіт, розробляє заходи щодо їх запобігання та контролює їх виконання. Перевіряє порядок обліку, зберігання та руху вибухових матеріалів. Аналізує причини повернення вибухових матеріалів і виробничі показники буровибухових робіт. Бере участь у розробленні паспортів буровибухових робіт; у з'ясуванні економічної ефективності заходів з удосконалення буровибухових робіт, які проводяться. Аналізує дотримання норм витрати вибухових матеріалів і вносить пропозиції з раціонального ведення буровибухових робіт. Організовує вивчення всіма особами технічного нагляду Єдиних правил безпеки під час проведення вибухових робіт та інших нормативних документів з буровибухових (вибухових) робіт. Бере участь у виробничих випробуваннях нових видів бурової техніки, засобів механізації вибухових робіт, нових видів вибухових речовин та способів підривання. Здійснює контроль за проведенням буровибухових (вибухових) робіт, дотриманням правил безпеки під час їх проведення. Веде встановлену документацію, звітність.