Категорія - Професіонали |  Галузь - Видавнича справа
Інструкція для посади "Інженер системний видавничо-поліграфічного виробництва", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Провідний інженер системний видавничо-поліграфічного виробництва: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера системного видавничо-поліграфічного виробництва I категорії - не менше 2 років. Інженер системний видавничо-поліграфічного виробництва I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера системного видавничо-поліграфічного виробництва II категорії: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. Інженер системний видавничо-поліграфічного виробництва II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера системного видавничо-поліграфічного виробництва III категорії - не менше 2 років. Інженер системний видавничо-поліграфічного виробництва III категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера системного видавничо-поліграфічного виробництва - не менше 1 року. Інженер системний видавничо-поліграфічного виробництва: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з технологічного підготовлення та організації виробництва; технологію редакційно-видавничого процесу й поліграфічного виробництва; редакційне й поліграфічне устаткування, зокрема: цифрові фотокамери, фотоосвітлювальні апарати, цифрове друкарське й брошурувально-палітурне устаткування; обчислювальну математику; системи перетворення сигналів; дискретне перетворення та квантування; архітектуру електронно-обчислювальних машин і комп'ютерів; мікропроцесори та мови їх програмування; послідовний, паралельний та інші інтерфейси введення-виведення сигналів; компоненти комп'ютерної техніки; цифрові засоби запису інформації; принципи роботи локальних інформаційних мереж; техніку та методи під'єднання комп'ютера до інтернету; програми пошуку та перегляду інформації у великих масивах даних; файлові системи й системи відновлення даних; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Розробляє алгоритм технології виготовлення видавничої і поліграфічної продукції. Проектує структурну схему видавничо-поліграфічної системи. Вибирає поопераційне технологічне устаткування, пристрої передавання інформаційних потоків, проміжні носії та формати для зберігання і перенесення інформації, засоби контролю якості напівфабрикатів і готової продукції. Проектує, розробляє або рекомендує операційні системи й програмне забезпечення для опрацювання інформації. Інсталює технічні елементи видавничо-поліграфічних систем, їх програмне забезпечення та інтерфейси. Проектує і реалізує локальні мережі між технічними пристроями. Виконує калібрування засобів для відтворення кольорових зображень та оцінювання їх показників. Визначає параметри й налагоджує роботу сканерів, цифрових фотокамер і фотоосвітлювальних апаратів, цифрового друкарського й брошурувально-палітурного устаткування. Періодично перевіряє роботу видавничо-поліграфічних систем. Створює системи автоматизованого керування виробництвом і забезпечує їх засобами захисту від несанкціонованого втручання.