Категорія - Робітники |  Галузь - (Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності)
Інструкція для посади "Газорятівник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією газорятівника 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес газифікації палива, склад і властивості газів та пари, які зустрічаються у виробництві, способи їх розпізнавання і визначення; газонебезпечні місця роботи на підприємстві і порядок їх обслуговування, правила безпечної роботи, інструкції з обслуговування газового господарства та інших газонебезпечних цехів підприємства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Проводить газорятівні роботи в нескладних умовах. Вживає заходів із запобігання та усунення просочування газу. Стежить за роботою газопровідної мережі та газорятівної апаратури і забезпечує їх справність. Контролює стан газобезпеки в цехах, роботу газопиловловлювальних і вентиляційних установок, правильне комплектування рятівних і захисних засобів, а також інструменту в аварійних шафах. Інструктує робітників про правила безпечної роботи. Надає першу допомогу тим, хто постраждав із застосуванням кисневої оживляючої апаратури.