Категорія - Робітники |  Галузь - (Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності)
Інструкція для посади "Газогенераторник 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: принцип роботи газогенераторів; конструкцію і принцип роботи механізмів, які видаляють шлак, розташування і будову гідравлічних затворів і колекторів газу, види і властивості гідрозатворів та колекторів газу; види і властивості газогенераторного палива, правила його завантаження і шурування; схему подавання води до гідрозатворів; способи визначення та усунення несправностей у роботі обслуговуваного устаткування і механізмів; порядок і правила видалення та транспортування шлаку і золи; інструмент і пристрої, які застосовуються; правила надавання першої допомоги в разі учадіння або отруєння газом.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Очищає від фусів і смоли гідравлічні затвори і колектори сирого газу, пилоуловлювачі газогенераторів і фенольних лотків. Вмикає і вимикає чаші газогенераторів. Регулює подавання води в гідрозатвори. Стежить за роботою механізмів, які видаляють шлак. Прибирає шлак і золу, вантажить і транспортує їх у встановлене місце. Вилучає шлам зі стояків і гідрозатворів скруберів. Обслуговує обертові чаші гідрозатворів. Змащує рухомі механізми. Бере участь у роботах із завантаження газогенераторів паливом, шурує його піками і пневмоінструментом. Обслуговує вантажне устаткування. Виконує під керівництвом газогенераторника вищої кваліфікації інші роботи з обслуговування газогенераторів.