* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Річковий транспорт'
Інструкція для посади "Начальник вокзалу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи фахом - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: накази та інші керівні документи, що стосуються діяльності річкових вокзалів; правила перевезення пасажирів, багажу та вантажу; будову та конструктивні особливості пасажирських причалів та інших споруд вокзалу, а також правила їх експлуатації і ремонту; основи економіки річкового транспорту; передовий досвід організації робіт з якісного обслуговування пасажирів; види та форми звітності щодо роботи вокзалу; правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу та ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів вокзалу, спрямовує їх діяльність на успішне та якісне виконання всіх планових завдань, високу культуру обслуговування пасажирів, збільшення обсягу та розширення номенклатури послуг, що надаються пасажирам як на вокзалі, так і на пасажирських суднах усіх ліній. Організовує вивчення та впровадження вітчизняних і зарубіжних передових форм та засобів обслуговування пасажирів. Забезпечує безпечні умови посадки та висадки пасажирів та стоянки суден біля причалів. Організовує на пасажирських причалах рятувальні пости, обладнані відповідним справним інвентарем. Забезпечує належний санітарно-технічний стан усіх вокзальних приміщень, причалів, інших споруд та території вокзалу. Здійснює контроль за відправленням пасажирських суден у рейс відповідно до розкладу руху. Здійснює нагляд за додержанням трудової дисципліни, відповідного порядку на суднах, що знаходяться біля причалів, забезпечує безпеку їх стоянки, здійснює контроль за додержанням правил та норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту. Вживає заходів щодо забезпечення вокзалу кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, підвищення рівня їх кваліфікації, покращення житлових і культурно-побутових умов робітників та службовців.