Інструкція для посади "Сортувальник 1-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Сортувальник 1-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - зовнішні ознаки, що відрізняють корисну копалину рід пустих порід;
      - основні властивості, сорти та марки корисної копалини;
      - зовнішні ознаки різних сортів продукції;
      - допустиму величину кусків корисної копалини;
      - правила укладання в штабелі та на транспортні засоби;
      - вимоги Державного стандарту до корисної копалини, правила її здавання, приймання та оформлення документації;
      - розміщення бункерів з сортами корисної копалини;
      - принцип роботи грохотів, сортувалок, транспортерів, елеваторів, систему змащування їх;
      - місця встановлення пускових пристроїв;
      - установлену сигналізацію;
      - правила зважування гірських порід та ведення обліку.

1.4. Сортувальник 1-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Сортувальник 1-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Сортувальник 1-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Сортувальник 1-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить сортування корисної копалини, сировини, напівфабрикатів, готової продукції, відходів виробництва за зовнішніми ознаками вручну; вибирання пустої породи й сторонніх предметів з корисної копалини та кусків товарної продукції з породи; оброблення матеріалів за сортами; вантаження відібраної породи, корисної копалини та інших матеріалів, що сортуються, у транспортні засоби; прибирання породи з перекиданням і спусканням у бункери та люки; дробіння негабаритних кусків.

2.2. Виконує обслуговування сортувалок, бункерів готової продукції та транспортерів під бункерами.

2.3. Бере участь в обслуговуванні грохотів, живильників.

2.4. Виконує роботи, пов'язані з перечищенням і підсортуванням корисної копалини, заповненням та очищенням бункерів готової продукції.

2.5. Спостерігає за рівномірним живленням транспортерів.

2.6. Здійснює приймання, здавання та зважування відсортованих матеріалів, укладання в штабелі або на транспортні засоби; бракування вагонів з корисною копалиною через недовантаження або засміченість пустої породи; перевірку шаблоном повноти завантаження; вносить оправки на недовантаження за прийнятою шкалою.

2.7. Веде облік прийнятої корисної копалини та її засміченості.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Сортувальник 1-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Сортувальник 1-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Сортувальник 1-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Сортувальник 1-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Сортувальник 1-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Сортувальник 1-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Сортувальник 1-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Сортувальник 1-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Сортувальник 1-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Сортувальник 1-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Сортувальник 1-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Сортувальник 1-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Сортувальник 1-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Сортувальник 1-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Сортувальник 1-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Сортувальник 1-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.