Інструкція для посади "Сортувальник у виробництві харчової продукції 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 7. Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості", що затверджен постановою Державного комітету України по харчовій промисловості 19.02.1997. Погоджений Міністерством праці України, Міністерством сільського господарства і продовольства України, Міністерством рибного господарства України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Сортувальник у виробництві харчової продукції 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією сортувальника у виробництві харчової продукції 1 розряду - не менше 0,5 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи сортування, розбирання;
      - стандарти або технічні умови на готову продукцію та продукцію, яка підлягає сортуванню;
      - ознаки дефектності;
      - види тканини і категорії мішків;
      - правила визначення придатності та якості мішків;
      - будову і правила експлуатації обслуговуваного устаткування.

1.4. Сортувальник у виробництві харчової продукції 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Сортувальник у виробництві харчової продукції 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Сортувальник у виробництві харчової продукції 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Сортувальник у виробництві харчової продукції 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Сортує, розбирає сировину, напівфабрикати та готову продукцію із застосуванням настільних сортувальних машин та вручну на рухомих передавальних та транспортувальних механізмах.

2.2. Готує необхідний інвентар, тару, перевіряє транспортувальні механізми.

2.3. Приймає та оглядає мішки до і після вибивання та ремонту.

2.4. Розподіляє мішки за сортами та категоріями, маркує мішки.

2.5. Підносить, підвозить, приймає та завантажує на рухомі механізми вироби, сировину, матеріали, які підлягають сортуванню, розрівнює продукт на конвеєрах і стрічках транспортерів.

2.6. Регулює рівномірне надходження виробів на сортування.

2.7. Розкриває тару.

2.8. Відбирає сторонні домішки, непридатні або нестандартні вироби, продукти, напівфабрикати.

2.9. Зрізає дефекти та пошкоджені частини.

2.10. Зважує, доповнює до стандартної ваги.

2.11. Відбирає сировину за якісним та цільовим призначенням.

2.12. Передає на подальшу переробку або на склад готову продукцію, здійснює утилізацію.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Сортувальник у виробництві харчової продукції 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Сортувальник у виробництві харчової продукції 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Сортувальник у виробництві харчової продукції 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Сортувальник у виробництві харчової продукції 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Сортувальник у виробництві харчової продукції 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Сортувальник у виробництві харчової продукції 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Сортувальник у виробництві харчової продукції 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Сортувальник у виробництві харчової продукції 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Сортувальник у виробництві харчової продукції 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Сортувальник у виробництві харчової продукції 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Сортувальник у виробництві харчової продукції 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Сортувальник у виробництві харчової продукції 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Сортувальник у виробництві харчової продукції 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Сортувальник у виробництві харчової продукції 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Сортувальник у виробництві харчової продукції 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Сортувальник у виробництві харчової продукції 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Сортування, розбирання казеїну, насіння бобових, зернових, сировини плодово-ягідної, овочів, хмелю за вологістю та партіях, тари і упаковки для продукції, чайної сировини, горіхів, родзинок, какао бобів, цукру рафінаду, морепродуктів, крабів.