Інструкція для посади "Пробиральник основи металосіток 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 44. Виробництво металевих канатів, сіток, пружин, щіток та ланцюгів", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України N 28 від 18.01.2002 р.. Погоджен Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Пробиральник основи металосіток 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією пробиральника основи металосіток 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та принцип роботи пробиральних установок, що обслуговуються;
      - порядок пробирання основи в галеви, ремізи, берди;
      - характеристику, сорти та номери сіток;
      - будову універсальних та спеціальних пристроїв;
      - призначення та умови застосування контрольно-вимірювальних інструментів.

1.4. Пробиральник основи металосіток 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Пробиральник основи металосіток 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Пробиральник основи металосіток 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Пробиральник основи металосіток 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Пробирає навиту основу у ремізи та берди для ткання металевих сіток різних номерів з дроту різних металів і сплавів діаметром понад 0,25 мм до 1,5 мм, а з дроту діаметром понад 0,1 до 0,25 мм і понад 1,5 мм та синтетичних сіток різних номерів з синтетичного моноволокна розміром від 0,35 до 1,0 мм - під керівництвом пробиральника вищої кваліфікації.

2.2. Установлює в пробиральну установку навійний вал.

2.3. Підвішує ремізи та установлює берди в кронштейни пробиральної установки.

2.4. Закріплює основи на навійному валу за допомогою металевої планки.

2.5. Прокладає цінові прутки.

2.6. Подає дріт основи до берди.

2.7. Ліквідує обриви дроту шляхом зрощування його кінців.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Пробиральник основи металосіток 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Пробиральник основи металосіток 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Пробиральник основи металосіток 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Пробиральник основи металосіток 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Пробиральник основи металосіток 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Пробиральник основи металосіток 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Пробиральник основи металосіток 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Пробиральник основи металосіток 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Пробиральник основи металосіток 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Пробиральник основи металосіток 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Пробиральник основи металосіток 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Пробиральник основи металосіток 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Пробиральник основи металосіток 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Пробиральник основи металосіток 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Пробиральник основи металосіток 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Пробиральник основи металосіток 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.