Інструкція для посади "Люковий 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 19. Коксохімічне виробництво", що затверджен наказом міністерства промислової політики України 18.01.2002 N 28. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2002 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Люковий 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією люкового 5 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес коксування;
      - будову та правила технічної експлуатації коксових печей та газовідвідної арматури;
      - способи завантаження камер печей;
      - способи герметизації кришок завантажувальних люків;
      - установлену сигналізацію;
      - слюсарну справу.

1.4. Люковий 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Люковий 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Люковий 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Люковий 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес завантаження шихтою камер печей у разі обслуговування механізмів знімання та встановлення люків, у разі бездимного завантаження на коксових батареях з об'ємом камер до 40 куб.м.

2.2. Відкриває та закриває завантажувальні люки, очищає кришки та сідловини люків від графіту, готує та транспортує розчин для заливання люків, ущільнює кришки завантажувальних люків, включає та виключає парову інжекцію.

2.3. Забезпечує повноту та рівномірне завантаження камер коксування.

2.4. Додержує графіка завантаження печей та видавання коксу.

2.5. Контролює готовність машин до видавання коксу, подає сигнал машиністам коксових машин про видачу печей та про блокування між коксовими машинами у разі відсутності радіозв'язку між машиністами.

2.6. Стежить за плануванням шихти, зніманням та установленням дверей з машинного та коксового боків, за правильним установленням коксовиштовхувача, коксонапрямної і гасильного вагону.

2.7. Контролює справність комунікацій парової інжекції.

2.8. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується, виконує його ремонт.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Люковий 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Люковий 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Люковий 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Люковий 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Люковий 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Люковий 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Люковий 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Люковий 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Люковий 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Люковий 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Люковий 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Люковий 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Люковий 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Люковий 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Люковий 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Люковий 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.