Інструкція для посади "Кореспондент", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 83. Діяльність у галузі радіомовлення та телебачення (Видання друге, перепрацьоване)", що затверджен державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України 19.11.2002 р. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Кореспондент" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство, постанови, розпорядження, накази та інші нормативні документи органів вищого рівня, що регламентують діяльність телебачення (радіомовлення);
      - інформацію про громадсько-політичні події, стан та перспективи розвитку економічного, господарського, наукового та культурного життя в країні та за кордоном;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід організації телебачення (радіомовлення);
      - технічні засоби та технологію створення телепрограм (радіопрограм);
      - методи роботи в кадрі (перед мікрофоном);
      - основи техніки мовлення;
      - літературне редагування;
      - основи авторського та трудового законодавства;
      - порядок укладання та виконання авторських договорів;
      - основи економіки, організації праці;
      - нормативні акти та методичні рекомендації з регламентації діяльності праці творчих працівників;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

1.4. Кореспондент призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Кореспондент підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Кореспондент керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Кореспондент під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує відповідні підрозділи оперативною інформацією та іншими матеріалами.

2.2. Готує та веде репортажі з місця подій, виступає в програмах із власними матеріалами.

2.3. Бере участь у теле-, радіопрограмах, що транслюються в прямому ефірі, розробленні перспективних та поточних планів відділу.

2.4. Вносить пропозиції з основних напрямів телебачення (радіомовлення).

2.5. Формує, розширює та поновлює авторський актив.

2.6. У процесі роботи з авторами надає їм допомогу в оволодінні специфікою телебачення (радіомовлення), консультує їх із питань структури та змісту матеріалу, складу учасників програм.

2.7. Редагує матеріали авторів, забезпечує достовірність наведених фактичних даних.

2.8. Оформляє документацію для укладання договорів з авторами.

2.9. Організовує виступи учасників програм, редагує їхні матеріали.

2.10. Здійснює постійний зв'язок з органами державного, господарського управління та місцевого самоврядування і творчими спілками.

2.11. Організовує зворотний зв'язок із теле-, радіоаудиторією за закріпленими рубриками та циклами програм (передач), працює з листами телеглядачів (радіослухачів), використовує Їх під час створення програм, готує відповіді авторам листів.

2.12. Оформляє мікрофонні матеріали.

2.13. Веде картотеку позаштатних авторів.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Кореспондент має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Кореспондент має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Кореспондент має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Кореспондент має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Кореспондент має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Кореспондент має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Кореспондент має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Кореспондент має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Кореспондент має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Кореспондент несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Кореспондент несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Кореспондент несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Кореспондент несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Кореспондент несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Кореспондент несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Кореспондент несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.