Інструкція для посади "Оператор автоматичної лінії підготовки та паяння електрорадіоелементів на друкованих платах 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 47. Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку", що затверджений наказом міністерства промислової політики України N 288 від 11.08.1998. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор автоматичної лінії підготовки та паяння електрорадіоелементів на друкованих платах 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та принцип роботи автоматичної лінії паяння електрорадіоелементів на друкованих платах;
      - інструкції з експлуатації автоматів, напівавтоматів та усього комплексу;
      - вимоги технологічного процесу з підготовки до паяння електрорадіоелементів;
      - методи під налагодження ГВМ;
      - способи встановлення інструмента на ГВМ;
      - визначення найпростіших несправностей ГВМ, правила налагодження устаткування, яке використовує;
      - основи проектування програм для АРПМ та ГГ-2633;
      - основи знань з електро- і радіотехніки.

1.4. Оператор автоматичної лінії підготовки та паяння електрорадіоелементів на друкованих платах 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор автоматичної лінії підготовки та паяння електрорадіоелементів на друкованих платах 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор автоматичної лінії підготовки та паяння електрорадіоелементів на друкованих платах 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор автоматичної лінії підготовки та паяння електрорадіоелементів на друкованих платах 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес розпакування, формування, лудіння, напресування та паяння електрорадіоелементів на друковані плати на комплексі автоматів та напівавтоматів ГГ-2628, ГГ-2629, ГГ-2630, ГГ-2623 тощо.

2.2. Настроює комплекс та підстроює АРПМ.

2.3. Вклеює ВЕТ та проводить автоматизоване складання з пульта керування різних друкованих вузлів (ДВ) з великою кількістю переходів, які вимагають перестановок ДВ під їх кріплення на гнучких виробничих модулях з програмним керуванням.

2.4. Веде роботу з обчислювальним керувальним пристроєм.

2.5. Підналагоджує ГВМ, які обслуговує у процесі роботи.

2.6. Контролює та виміряє режими роботи комплексу з урахуванням вимог технологічного процесу.

2.7. Контролює та знаходить помилки у перфострічках.

2.8. Бере участь у розробленні програм.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор автоматичної лінії підготовки та паяння електрорадіоелементів на друкованих платах 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор автоматичної лінії підготовки та паяння електрорадіоелементів на друкованих платах 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор автоматичної лінії підготовки та паяння електрорадіоелементів на друкованих платах 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор автоматичної лінії підготовки та паяння електрорадіоелементів на друкованих платах 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор автоматичної лінії підготовки та паяння електрорадіоелементів на друкованих платах 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор автоматичної лінії підготовки та паяння електрорадіоелементів на друкованих платах 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор автоматичної лінії підготовки та паяння електрорадіоелементів на друкованих платах 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор автоматичної лінії підготовки та паяння електрорадіоелементів на друкованих платах 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор автоматичної лінії підготовки та паяння електрорадіоелементів на друкованих платах 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор автоматичної лінії підготовки та паяння електрорадіоелементів на друкованих платах 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор автоматичної лінії підготовки та паяння електрорадіоелементів на друкованих платах 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор автоматичної лінії підготовки та паяння електрорадіоелементів на друкованих платах 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор автоматичної лінії підготовки та паяння електрорадіоелементів на друкованих платах 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор автоматичної лінії підготовки та паяння електрорадіоелементів на друкованих платах 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор автоматичної лінії підготовки та паяння електрорадіоелементів на друкованих платах 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор автоматичної лінії підготовки та паяння електрорадіоелементів на друкованих платах 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.