Інструкція для посади "Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 47. Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку", що затверджений наказом міністерства промислової політики України N 288 від 11.08.1998. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, призначення, принцип дії та способи налагодження радіоелектронної апаратури, яку монтує;
      - методи та способи монтажу складних пристроїв, блоків, механізмів та систем за монтажними та принциповими схемами, вимоги до монтажу;
      - монтажну та електричну схеми електро- і радіопристроїв, приладів, блоків та вузлів;
      - будову, кінематику різних приладів та апаратуру провідного зв'язку;
      - особливості монтажу друкованих схем та напівпровідникових приладів;
      - будову та принцип роботи електровакуумних та напівпровідникових приладів;
      - будову, призначення, умови застосування контрольно-вимірювального інструменту та приладів, які застосовує, правила монтажу та екранування окремих ланок, радіопристроїв, які настроює;
      - усі види несправностей та перешкод, які можливі в апаратах, що настроює, та способи їх усунення;
      - методи вимірювання електричних величин та принцип побудови за ними графіків;
      - методи випробування складних групових з'єднань, апаратів та приладів;
      - основи знань з електро- і радіотехніки в обсязі роботи, яку виконує.

1.4. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Монтує великі групи різних складних радіопристроїв, приладів радіоелектронної апаратури, апаратури ЕОМ, звукозаписувальної та відтворювальної апаратури.

2.2. Монтує станції та прилади, складні плати апаратури провідного зв'язку.

2.3. Монтує радіостанції та інші прилади на автомашинах, укладає кабелі, підключає їх та продзвонює.

2.4. Монтує та демонтує складні монтажні схеми за принциповими схемами.

2.5. Установлює, вмикає будь-який радіоапарат або прилад, перевіряє його дію та виконання робіт, які пов'язані з установленням та підведенням.

2.6. Знаходить та усуває несправності із заміною окремих елементів та вузлів.

2.7. Виготовляє складні шаблони за принциповими та монтажними схемами та в'яже складні схеми з складанням таблиць укладання проводів.

2.8. Керує роботою монтажників нижчої кваліфікації.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Апаратура спеціальна - монтаж дослідних взірців блоків за монтажною схемою.

5.2. Апаратура стаціонарна та стабілізовані джерела живлення на напівпровідниках - монтаж складних блоків.

5.3. Блоки телерадіостудійної апаратури складні - монтаж за монтажною схемою.

5.4. Блоки живлення, керування ЕОМ, логічні ЕОМ, накопичувачі ЕОМ - монтаж за монтажною схемою.

5.5. Блоки живлення (універсальні), блоки-комутатори - монтаж за принциповою схемою.

5.6. Блоки, ТЕЗи, пристрої ЕОМ та АТС - пошук та усування несправностей.

5.7. Блоки перетворювання, підсилення, керування - монтаж.

5.8. Блоки радіостанцій та радіолокаційних станцій - повний електромонтаж із в'язанням джгута.

5.9. Блоки кольорового телевізора (кольоровості, живлення, радіоканалів, колектора, зведення) - монтаж у дослідному виробництві.

5.10. Вузли апаратури багатоканального телефонування - монтаж.

5.11. Генератори вимірювальні - монтаж.

5.12. Гетероїди на напівпровідниках, мікросхемах - монтаж.

5.13. Годинники електронні - паяння.

5.14. Головки високочастотні, клістронна камера до високочастотної головки, комутатор, з'єднувальна коробка до імітатора - монтаж.

5.15. Головки магнітні - монтаж під мікроскопом.

5.16. Еквіваленти навантаження більшої складності - монтаж за принциповою схемою.

5.17. Електрокардіографи - виготовлення складних шаблонів за принциповою схемою.

5.18. Куби пам'яті ЕОМ - монтаж за таблицями проводів та монтажною схемою.

5.19. Панелі ТЕЗів - монтаж за монтажною схемою.

5.20. Панелі комутаційні, пульти - монтаж за принциповою схемою.

5.21. Передавачі багатодіапазонні та багатокаскадні - монтаж за монтажною схемою.

5.22. Плати горизонтальні, з'єднання для квазіелектронних АТС - монтаж методом накручування.

5.23. Плати друкованого монтажу з мікросхемами складні - монтаж.

5.24. Плати дешифраторів друкарських пристроїв ЕОМ - монтаж.

5.25. Плоскі кабелі з кількістю жил до 40 та точністю кроку до 0,1 мм, які монтуються методом врізання та проколювання - монтаж.

5.26. Прилади для перевірки багатократного поля телефонних міжміських станцій - монтаж.

5.27. Пристрої викличні та сигнально-викличні - монтаж.

5.28. Пристрої вимикальні мінімальні та максимальні - монтаж.

5.29. Пристрої запам'ятовуючі, модулі пам'яті - монтаж за принциповою схемою.

5.30. Пульти настроювання кінцевого підсилювача осцилографа універсального - монтаж та продзвонювання за електричною схемою.

5.31. Радіоапаратура надвисоких частот - міжпанельний монтаж.

5.32. Реле типу РЕС, РПС - монтаж контактної системи.

5.33. Спецапаратура - монтаж блоків середньої складності.

5.34. Стояки проміжні та остаточні апаратури провідного зв'язку - монтаж.

5.35. Синхрогенератори, ретранслятори, стояки телевізійної апаратури - монтаж, установлення, перевірка дії та усунення ушкоджень із заміною окремих частин.

5.36. Установки телевізійні передавальні - монтаж за монтажною схемою.

5.37. Феритові кільця на ПМД - монтаж методом прошивання проводів.

5.38. Шаблони складні для монтажу та в'язання схемного кабеля плат АТС - виготовлення.