Інструкція для посади "Заготівник радіотакелажу та електрорадіоелементів 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 47. Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку", що затверджений наказом міністерства промислової політики України N 288 від 11.08.1998. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Заготівник радіотакелажу та електрорадіоелементів 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - заходи виконання радіотакелажних робіт з різними матеріалами;
      - способи різання, знімання ізоляції, маркування, лудіння, плетіння та бандажування кінців проводів та електрорадіоелементів;
      - технічні і технологічні вимоги до радіотакелажу та електрорадіоелементів, які заготовляє;
      - призначення, будову і правила експлуатації устаткування, яке застосовує, універсальних і спеціальних пристроїв та контрольно-вимірювального інструменту;
      - основи знань з електро- і радіотехніки.

1.4. Заготівник радіотакелажу та електрорадіоелементів 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Заготівник радіотакелажу та електрорадіоелементів 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Заготівник радіотакелажу та електрорадіоелементів 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Заготівник радіотакелажу та електрорадіоелементів 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Загототовляє, ріже, маркує монтажні, екрановані проводи, кабелі, шнури, ізоляційні матеріали різних марок і перерізів за взірцями, шаблонами та таблицями, розбирає їх за типовим технологічним процесом з використанням ручного та механізованого робочого та вимірювального інструменту.

2.2. Знімає ізоляцію з кінців жил проводів вручну з використанням пристроїв, електровипалу або мурашиної кислоти.

2.3. Зачищає і лудить проводи, перемички кабелів і шнурів на автоматах та напівавтоматах.

2.4. Формує і підрізає випуски електрорадіоелементів та мікросхем.

2.5. Одягає ізоляційну панчоху, захисні та маркувальні трубки; накладає нитяні та металеві бандажі, обплітання та покриває їх лаком; заправляє ізолятори та коуші; приклеює контактні пелюстки та наконечники.

2.6. Готує розчини мурашиної та інших кислот потрібної концентрації для знімання ізоляції з проводів.

2.7. Склеює деталі та скріплює різні електрорадіоелементи клеями, лаками, мастиками.

2.8. Перемотує проводи з бухти на котушки.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Заготівник радіотакелажу та електрорадіоелементів 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Заготівник радіотакелажу та електрорадіоелементів 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Заготівник радіотакелажу та електрорадіоелементів 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Заготівник радіотакелажу та електрорадіоелементів 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Заготівник радіотакелажу та електрорадіоелементів 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Заготівник радіотакелажу та електрорадіоелементів 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Заготівник радіотакелажу та електрорадіоелементів 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Заготівник радіотакелажу та електрорадіоелементів 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Заготівник радіотакелажу та електрорадіоелементів 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Заготівник радіотакелажу та електрорадіоелементів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Заготівник радіотакелажу та електрорадіоелементів 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Заготівник радіотакелажу та електрорадіоелементів 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Заготівник радіотакелажу та електрорадіоелементів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Заготівник радіотакелажу та електрорадіоелементів 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Заготівник радіотакелажу та електрорадіоелементів 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Заготівник радіотакелажу та електрорадіоелементів 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Антени - заготовлення проводів за розмірами, виготовлення канатика з уплетенням перемичок ізоляторів, коушів та припаюванням їх у місцях, які передбачені кресленнями.

5.2. Антени типу "Біжуча хвиля", ВЕТ - виготовлення за кресленнями або взірцями.

5.3. Виводи електрорадіоелементів - зачищання за допомогою ручних інструментів та пристроїв.

5.4. Виводи електрорадіоелементів, перемичок, проводів - лудіння паяльником або у тиглі.

5.5. Відтяжка з лагліня різного діаметра - виготовлення.

5.6. Відтяжки багатоярусні різного діаметра - виготовлення із сталевого канатика з заплітанням у коуші та ізолятори.

5.7. Контактний комплект для 2-х і 3-х провідного штепселя - різання виводів, знежирення, лудіння, складання та паяння.

5.8. Ланцюжок з горішковим ізолятором - виготовлення з антенного канатика із заправленням до 5 та більше ізоляторів, з накладанням обплітання.

5.9. Папір конденсаторний, телефонний, пресшпан, лакотканина, лакошовк, плівка фторопластова - нарізування заготовок.

5.10. Проводи, кабелі і шнури з екранованим обплітанням - знімання ізоляції та розбирання.

5.11. Сітка латунна - заготовлення за розмірами.

5.12. Трос сталевий та канат мідний - заправляння металовиробів у трос, зшивання тросу, паяння та лудіння наконечників.

5.13. Трос сталевий - обплітання мідним дротом у місцях зрощування.

5.14. Трубки ізоляційні - надягання на електродеталі та їх виведення вручну.

5.15. Трубки, проводи, кабелі ізоляційні - нарізування у розмір на заготовки, маркування.