Інструкція для посади "Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 4 розряду - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технічні умови на розбирання, ремонт, складання, випробовування, врегулювання, виготовлення особливо складних деталей і вузлів котельного і пилоприготувального устаткування;
      - правила, прийоми випробовування устаткування і окремих його вузлів;
      - статичне і динамічне балансування роторів;
      - правила гідравлічного випробовування котлоагрегатів, окремих труб, змійовиків, трубопроводів;
      - норми спрацювання окремих елементів і деталей котлоагрегату;
      - правила виведення устаткування в ремонт, оформлення наряду-допуску;
      - правила відбракування труб, спрацьованих вузлів обертових механізмів;
      - методи термооброблення зварних стиків і місць вигинів труб з легованої сталі;
      - вимоги до фланцевих з'єднань, лючкових затворів і ущільнюючих поверхонь в арматурі, до трубопроводів, що працюють під тиском, до робочих механізмів, до складних вантажопідйомних механізмів, до вантажозахватних пристроїв;
      - особливості складання, центрування зубчатих передач;
      - заходи щодо запобігання передчасному спрацюванню труб поверхонь нагрівання, броні млинів і димососів підшипників та інших деталей;
      - правила проведення такелажних робіт у цеху;
      - технічні умови на розбирання, ремонт, складання;
      - випробовування, регулювання, виготовлення особливо складних деталей і вузлів вантажопідйомних механізмів, на випробовування вантажопідйомних механізмів;
      - заходи щодо запобігання передчасному спрацюванню підшипників та інших деталей вантажопідйомних механізмів (ВПМ);
      - порядок організації і роботи бригади;
      - нормування.

1.4. Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює розбирання, ремонт, реконструкцію, складання, випробовування, регулювання, налагодження складних вузлів, деталей і механізмів основного і допоміжного устаткування: поверхонь нагрівання, барабанів котлів, колекторів, механізмів пилоприготування і подавання палива, трубопроводів пари, води, газу, мазуту і арматури різних параметрів.

2.2. Здійснює розбирання, ремонт і складання вузлів вантажопідйомних машин і механізмів: редуктора головного і допоміжного піднімання і пересування крану і візка; механізму пересування крану і візка; крюкових підвісок, вантажних барабанів вантажопідйомністю до Q = 0,5...125 тн, заміну сталевих канатів.

2.3. Проводить повний або частковий технічний огляд, а також підготовку до них.

2.4. Виконує ремонт нескладних металоконструкцій і огорож, ремонт, відновлення і складання складних вузлів вантажопідйомних машин і механізмів, регулювання, випробовування, налагодження і здавання їх в експлуатацію.

2.5. Здійснює слюсарну обробку деталей за 6 - 7 квалітетами (1 - 2 класами точності) з підгонкою і доводкою.

2.6. Перевіряє в роботі обертові механізми, визначає величину вібрації і причини її виникнення, усуває вібрацію.

2.7. Бере участь у гідравлічному випробовуванні котлоагрегату.

2.8. Виявляє дефекти, визначає причини і ступінь спрацювання окремих вузлів і деталей устаткування, арматури.

2.9. Визначає придатність деталей до подальшої роботи, можливість їх відновлення.

2.10. Робить розмітку особливо складних деталей.

2.11. Перевіряє роботу основного і допоміжного устаткування після ремонту і здає його в експлуатацію.

2.12. Виконує такелажні роботи з переміщення, складання, розбирання і установлення особливо складних і відповідальних вузлів, деталей і елементів устаткування.

2.13. Виконує газонебезпечні роботи.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Димососи, вентилятори, насоси, редуктори - статичне і динамічне балансування роторів і окремих коліс.

5.2. Електрофільтри - випробовування після ремонту.

5.3. Електротельфери, електроталі - розбирання і складання на місці установлення, ремонт і техобслуговування.

5.4. Засувки парових котлів - розбирання, ревізія, відновлення деталей ущільнення.

5.5. Заміна сталевих канатів, шківів, ревізія крюкових підвісок із заміною спрацьованих деталей.

5.6. Імпульсно-запобіжні пристрої котлів - ревізія, ремонт.

5.7. Клапани важільні, запобіжні - ревізія, ремонт.

5.8. Колектори котлів - заміна.

5.9. Котли різних систем - зовнішній і внутрішній огляд.

5.10. Млини - випробовування на холостому ході.

5.11. Повітропідігрівачі регенеративні - ремонт і заміна труб з опресуванням на щільність.

5.12. Регулятори перегріву пари й живлення - ревізія.

5.13. Редуктори - капітальний ремонт із заміною черв'ячних пар і циліндричних зубчатих коліс з підгонкою і регулюванням їх для парної роботи.

5.14. Редуктори - ремонт із заміною спрацьованих деталей.

5.15. Щоглові підйомники, крани - монтаж механічного устаткування опорно-направних секцій, розбирання, регулювання, налагодження всіх вузлів.